Skip to main content

Libers övningar i spanska: verb Steg 3-5

Nyhet   •   Nov 29, 2011 11:35 CET

Välkommen till denna samling spanska verbövningar vars syfte är att underlätta och förstärka inlärningen av de spanska verben. Alla tempus, de vanligaste oregelbundna verben, ja allt inom verbläran övas här!

Plocka ur menyn av övningar på ett sätt som passar dig och dina elever bäst! Öva presens, preteritum, konjunktiv, diftongerande verb, vokalskiftande, infinitiv, imperativ, gerundium, mängder av oregelbundna verb, ser/estar och mycket mer.

Exemplen är hämtade ur aktuell vardagsspanska och verben övas i sina mest frekventa former.

För att underlätta anpassning till elevernas olika kunskapsnivå finns övningar av tre olika svårighetsgrad. De enklaste övningarna med beteckningen * kan användas som stöd och som repetition oavsett årskurs.

Övningarna med beteckningen ** är flest och kan användas som repetition och förstärkning av genomgångna moment. Ett antal övningar har beteckningen *** och är tänkta som stimulans till de elever som alltid snabbt blir klara och behöver en extra utmaning.

Materialet vill uppmuntra till aktivt inlärande. Man har funnit att inlärning sker bäst om man själv måste förklara. Därför är många övningar konstruerade så att man med utgångspunkt från exempel själv kommer fram till och formulerar en viss regel.

Många av övningarna har som sista uppgift en talövning där det som övats skriftligt används i ett lite friare samtal.

Om Författarna: Birgitta Barnéus har många års erfarenhet som gymnasielärare i spanska och är författare av ett antal kända spanskläromedel.

Titel: Grammatik steg 3-5, verbövningar, ISBN: 978-91-47-90693-2, CD

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy