Skip to main content

Libers övningar i tyska: Översättning och ordkunskap - Steg 3-5

Nyhet   •   Nov 29, 2011 15:33 CET

Libers övningar i tyska: Översättning och ordkunskap innehåller översättningsövningar och ordkunskapsövningar för steg 3-5. Materialet ska hjälpa eleven att på ett systematiskt sätt bygga ut sitt ordförråd och sin kunskap om språkets struktur.

Översättningsövningarna är varierande i svårighetsgrad, längd och karaktär. Här fördjupar eleven sina kunskaper om språkets struktur och bygger samtidigt upp ett större aktivt ordförråd. Till de stegvist uppbyggda övningarna finns många praktiska råd. Ordkunskapsövningarna stärker elevens befintliga ordförråd, förmedlar kunskap om ordbildningsparadigm och hjälper eleven att bygga upp en större vokabulär. Elevens aktiva ordförråd kommer att växa genom att eleven lär sig frekventa ord inom många verksamhetsområden, idiomatiska uttryck och viktiga ordbildningsregler.

Övningarna är stegvist uppbyggda och även här finns många praktiska råd om ordinlärning, användning av ordböcker, "Falsche Freunde" m.m. Libers övningar i tyska: översättning och ordförråd ligger som en pdf-fil på cd-rom. Det är bara att sätta in i din dator och skriva ut den aktuella övningen. Kopieringen är fri på din skola.

Titel: Libers övningar i tyska Översättning och ordkunskap, ISBN: 978-91-47-90623-9, CD

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy