Skip to main content

Linjär Algebra - fortsättningskurs

Nyhet   •   Jan 28, 2016 13:20 CET

Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och tekniska högskolor som har läst en inledande kurs i linjär algebra och som behöver fördjupade kunskaper i ämnet. Boken utgör lämplig grund för fortsatta studier i matematik, fysik eller teknik.

Utmärkande för boken:

- Den grundläggande teorin för linjära rum och linjära avbildningar presenteras med många illustrativa exempel.

- Begrepp som skalärprodukt och ortogonalprojektion leder fram till minsta kvadrat-metoden – en approximationsmetod av stort praktiskt intresse.

- Många tillämpningar av matematik leder till egenvärdesproblem. Sådana problem för matriser diskuteras ingående.

- Ett särskilt kapitel ägnas åt linjära system av differentialekvationer, ett stort och viktigt tillämpningsområde av linjär algebra.

- Till varje kapitel hör ett stort antal övningsuppgifter.

Om författarna
Författarna Kjell Holmåker och Ivar Gustafsson är docenter i matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. De har över 40 års erfarenhet av undervisning i matematik och numerisk analys vid Chalmers och Göteborgs universitet. De har varit aktiva forskare inom tillämpad matematik, speciellt optimal kontroll respektive numerisk linjär algebra.

Fakta om boken
Titel: 978-91-47-11245-6
ISBN: Linjär Algebra
Bläddra i ett smakprov

Köp boken!

Information
Förläggare: Peter Rajan
peter.rajan@liber.se 08 690 90 27
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy