Skip to main content

M-serien - Sveriges första matematikserie utvecklat för GY 2011

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:27 CET

Några av Sveriges främsta författare utvecklar tillsammans med Liber ett nytt läromedel speciellt för gymnasiet och vuxenutbildningen. M-serien har tre ingångar för kurs 1:
1a för yrkesprogram
1b för samhällsvetenskapligt, ekonomiskt, estetiskt och humanistiskt program
1c för naturvetenskapligt och tekniskt program.

Martin Holmström, Eva Smedhamre och Jonas Sjunnesson har tillsammans med Liber utvecklat en heltäckande matematikserie för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I enlighet med den nya ämnesplanen är M-seriens böcker specialanpassade för respektive ingång.

M-serien är speciellt utvecklad för GY 2011 - den är genomsyrad av ämnesplanens syften och förmågor.

M1a
Boken riktar sig till yrkesprogrammen men passar även för vuxenutbildning. Framställningen är tydlig och språket enkelt. Matematiska begrepp förklaras på ett lättfattligt sätt och ofta med praktisk anknytning. Många lösta typexempel, tester och repetitioner gör matematiken begriplig.

M1a innehåller gott om uppgifter för färdighetsträning. Dessa är indelade i två nivåer vilket gör det lätt att individualisera. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" underlättar diskussion och kommunicerande kring matematiken. Fördjupningsavsnitt finns samlade längst bak i boken.

M1a ger en god matematisk grund för framtida yrkesliv.

M1b
M1b riktar sig till samhällsvetenskapligt, ekonomiskt, estetiskt och humanistiskt program. Boken passar även för vuxenutbildning.

I likhet med övriga böcker i M-serien innehåller M1b gott om uppgifter för färdighetsträning. Dessa är indelade i tre nivåer vilket gör det lätt att individualisera. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och många lösta typexempel, tester och repetitioner bidrar till att ge en ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Fördjupningsavsnitt samt inspirerande utmaningar är invävda i kapitlen. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. M1b ger en god grund för fortsatta studier.

M1c
M1c är specialanpassad för naturvetenskapligt och tekniskt program. Boken passar även för vuxenutbildning.

Den här boken ger de elever som vill möjlighet att tränga djupare in i förklaringar till olika matematiska samband. Uppgiftsdelen är indelad i tre nivåer vilket underlättar individualisering. Stor vikt har lagts vid att ämnesplanens förmågor ska tränas även i de enklare uppgifterna. De särskilda uppgifterna "Kommunicera" och "Upptäck och visa" stimulerar till diskussion och aktivitet. Digitala verktyg lyfts fram som ett viktigt redskap. M1c-boken ger en god grund för fortsatta studier på matematikintensiva utbildningar på högskolan.

Utmärkande för M-serien
- Speciellt utvecklad för GY 2011

- Tre ingångar, inklusive NT

- Gott om uppgifter för färdighetsträning

- Nivåindelade uppgifter

- Kommunicera-uppgifter

- Upptäck och visa-uppgifter

- Kapitelprov

- Blandade uppgifter

- Genomsyrad av ämnesplanens syften och förmågor.

- Ett läromedel som fungerar i klassrummet!

M-serien lärarmaterial på webben
Innehåll: Förslag på tidsplaner och kapitelprov utan betygsgränser. Materialet går att skriva ut. Proven finns i både Pdf- och Wordformat (redigerbara).

I dagsläget finns material till följande böcker:

• M1a

• M1b

• M1c

Libers ambition är att komplettera med kapitelprov till M2b, M2c, M3b och M3c inom 6 månader efter att respektive bok finns till försäljning.

I likhet med övriga webbaserade produkter kan M-serien lärarmaterial på webben endast köpas via hemsidan. Det går alltså inte att beställa detta material genom t.ex. LäroMedia Bokhandel eller Adlibris.

Om Författarna: Martin Holmström – har verkat som gymnasielärare i matematik, fysik och naturkunskap. Han har över 30 års erfarenhet som läromedelsförfattare. Martin leder mycket uppskattade fortbildningsdagar om hur du på ett konkret sätt i klassrummet kan stimulera intresset för matematik.

Eva Smedhamre – har verkat som gymnasielärare i matematik, fysik och filosofi och författat läromedel lika länge som Martin. Eva värnar om att ett läromedel ska vara lika enkelt att använda för läraren som för eleven.

Jonas Sjunnesson – verkar som gymnasielärare i matematik och fysik i Skellefteå. Jonas har flera års erfarenhet av att konstruera uppgifter till de nationella ämnesproven i matematik.

Titel: M 1a Elevbok, ISBN: 978-91-47-08554-5, 336 sidor

Titel: M 1b Elevbok, ISBN: 978-91-47-08555-2, 368 sidor

Titel: M 1c Elevbok, ISBN: 978-91-47-08556-9, 316 sidor

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy