Skip to main content

Mais Oui 4 - efterlängtad

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:31 CET

Vår nya serie i franska Mais oui kompletteras nu med en steg 4-bok. Användarvänlighet, lekfullhet och aktualitet är fortfarande seriens honnörsord. Att träna muntlig kommunikation är en annan viktig ingrediens. Och inte blir serien sämre av den färgsprakande, moderna utformningen!

Att undervisa med Mais oui ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i ämnesplanerna för GY 2011. Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl i Mais oui genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets nya krav på produktion och interaktion uppfylls, genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.

Mais oui 1, Mais oui 2, Mais oui 3 och Mais oui 4 vänder sig till elever som läser Franska 1-4 både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Med elevens förkunskaper som utgångspunkt och med hjälp av varierade, roliga och aktuella texter och elevaktiva övningar lotsas eleven genom grunderna i det franska språket.

Det som utmärker Mais oui är:

- Mais oui tar vara på det eleven redan kan.

- Mais oui är lättanvänd. Eleven får stor hjälp att finna svaren på egen hand och att självständigt styra sitt arbete och ta ansvar för sin inlärning.

- Texterna är varierade, charmiga, aktuella och fräscha, med ett språk som är tänkt att användas i vardagliga situationer.

- Övningarna är lekfulla, lättsamma, varierade, tydliga och många.

- De många hörövningarna och samtalsövningarna sätter den muntliga kommunikationen i fokus.

- Ny och spännande layout lockar eleven att undersöka boken närmare.

Mais oui 1-4 är alla uppbyggda på samma sätt. Allt-i-ett-boken består av åtta Unités. Varje Unité börjar med en målbeskrivning, sedan följer två texter, rikligt med övningar och slutligen en självutvärdering som knyts ihop med målbeskrivningen. Till varje Unité finns avsnittet Extra, som består av olika sorters texter med olika svårighetsgrad: lästexter, brev, realia, poesi, artiklar, vokabulärövningar och sånger. I slutet av boken finns en minigrammatik, styckeordlistor och alfabetiska ordlistor. Översättningar av bastexterna finns, men du hittar dem på olika ställen: i Mais oui 1 i allt-i-ett-boken, i Mais oui 2 i lärarhandledningen och i Mais oui 3 och Mais oui 4 finns översättningarna i facit.

Mais oui 4, den nya delen i serien, har aktuella och spännande teman i sina Unités – till exempel bloggar om lycka, Bodil Malmstens kärlekshistoria med Bretagne, ett reportage om en läkare i Kongo, ett kvinnoöde från andra världskriget. Flera moderna sånger med anknytning till Unitéernas teman hittar du också.

I den utförliga Lärarhandledningen finns extraövningar, memory, kommunikativa övningar, grammatikövningar, verbuppställningar, rollspel, bildövningar och ett test att göra efter varje Unité. Lärarhandledningen ges ut som en pdf-fil på cd-rom.

På Lärar-cd 1-2 finns samtliga texter, sånger och hörövningar. Ett urval av ljudfilerna finns även på en Elev-cd.

Mais oui Online
E-läromedlet Mais oui Online 1, 2 och 3 hör till läromedelsserien Mais oui, det finns en webb för varje bok. I dem får ni tillgång till interaktiva övningar och uppgifter som ger direkt återkoppling. I Mais oui Online tränar eleverna på ordkunskap och grammatik utifrån bokens texter. Dessa texter och hörövningar från boken finns även inspelade så att eleverna kan lyssna på dem så många gånger de vill. Dessutom finns ett antal projekt där eleverna själva får söka efter information på Internet, realiafrågesporter och videofilmer.

Med Mais oui Online 1, 2 och 3 kan man möta elevernas olika lärstilar, variera undervisningen och förenkla arbetet med individualisering. Alla elever kan arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem. Dessutom finns självtest där eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel.

Om Författarna: Författare till Mais oui-serien är Marie Rödemark (Pettersson), välkänd entusiast och föreläsare och verksam lärare på Åre gymnasieskola, Viktoria Waagaard, läromedelsförfattare och lärare på Bromangymnasiet i Hudiksvall, Margareta Vanäs Hedberg, erfaren läromedelsförfattare och gymnasielärare och Cathrine Parmander, lärare i Åre.

Titel: Mais Oui Allt-i-ett-bok, ISBN: 978-91-47-09159-1, Rek. Internetpris: 256 sidor

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy