Skip to main content

Marknadsföring mellan företag

Nyhet   •   Okt 23, 2012 17:04 CEST

Hur fungerar egentligen marknadsföring mellan olika företag – i dag, i Sverige?
Den här boken tar ett brett och modernt grepp på dagens företagsmarknader och utgår från nordisk marknadsföringstradition. Med utgångspunkt i tre grundbegrepp – värde, relation och erbjudande – beskrivs områden som är kritiska för att förstå och kunna arbeta med marknadsföring mellan företag.

Marknadsföring handlar om att stödja kunderna i deras värdeskapande processer. I dag sker det genom att presentera innovativa erbjudanden och genom relationsbyggande i komplexa affärsnätverk. Författarna utgår från aktuell forskning och ger konkreta exempel för att visa hur såväl traditionell produktförsäljning som tjänster och avancerade helhetslösningar kan hanteras.

”Sättet att se på marknadsföring har förändrats över tid, där den mest intressanta förändringen är att värdeskapandet har hamnat mer och mer i fokus – och inte minst att värdeskapande inte längre ses som en enkelriktad process från en leverantör till en kund, utan att det inbegriper ett samskapande av flera olika aktörer, inklusive kunden. Vi ser också en trend mot att marknadsföring har fått en tydligare strategisk roll, och en utveckling mot att marknadsföringen inte längre är kopplad till en viss avdelning eller funktion, utan att den är en aktivitet och ett antal processer som görs av olika individer med olika roller på flera olika platser både inom och utanför ett företag.”

I boken presenteras kritiska områden som ofta saknas i traditionella B2B-böcker, till exempel marknadsrelaterad innovation, varumärkesprofilering, affärsmodeller, outsourcing och en ökad tjänsteorientering. Forskningsbaserade fall används för att illustrera teorier, framgångsrika exempel och implementeringsfällor.

Läs ett utdrag ur boken här!

Köp boken här!

Om författarna:
Daniel Kindström är docent i industriell marknadsföring vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Daniel forskar och undervisar om bland annat tjänstebaserade affärsmodeller, marknadsstrategier och industriell marknadsföring.

Christian Kowalkowski är docent i industriell marknadsföring och verksam vid forskningscentret CERS på Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Christian forskar och undervisar om bland annat tjänstestrategier i industriföretag, service management och värdeskapande utifrån en tjänstelogik.

Anders Parment, ek. dr, forskar och undervisar om marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Anders har skrivit ett 20-tal böcker, flertalet om olika aspekter av marknadsföring, bland annat om distributionsstrategier på konkurrensintensiva marknader.

Kontakt:
Förläggare: Ola Håkansson, ola.hakansson@liber.se, 040-25 86 12
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy