Skip to main content

Master Plan - En Master Plan för GY 2011!

Nyhet   •   Nov 29, 2011 10:48 CET

Läromedlet Master Plan passar utmärkt för yrkesprogrammen och för andra heterogena grupper.
Nu finns också ett e-läromedel till Master Plan för A-kursen.

Våra läromedel i engelska ger en god grund för eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i den nya ämnesplanen i GY2011. Har du specifika frågor kring ett läromedel kontakta gärna våra rådgivare i engelska.

Master Plan är ett läromedel som genom sin tydliga struktur och layout gör boken lättillgänglig för eleven. Boken finns för både engelska A (Master Plan) och engelska B (Master Plan II). Master Plan har tematiskt indelade kapitel som innehåller en mängd varierade texter och övningar att välja bland. Varje kapitel avslutas med ett självtest där eleven själv kan testa sina kunskaper och snabbt få en uppfattning om vad som behöver repeteras. Master Plan har ett särskilt avsnitt med viktiga verktyg som hjälper eleven att utveckla sin språkfärdighet (Tricks of the Trade). Här finns t.ex. konkret och stegvist stöd för tal- och skrivuppgifter. I B-boken finns dessutom även stöd för litteratur- och filmanalys, studieteknik och ett extra grammatikavsnitt.

I lärarhandledningen hittar du mängder av extra övningar inom samtliga färdigheter. Dessutom finns ett helt avsnitt ägnat åt tester och prov till samtliga kapitel. På lärar-cd:n finns inläsningar av bokens alla texter och hörövningar.

Allt-i-ett-böckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Master Plan 1 Online
Master Plan 1 Online är ett e-läromedel som erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Med övningar och uppgifter som är interaktiva och självrättande blir variationsmöjligheterna stora, vilket gör det enkelt att individualisera inlärningen. Eleverna kan arbeta med det de vill träna mer på och får direkt återkoppling.

Var som helst, när som helst, men inte hur som helst!
Master Plan 1 Online erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Med övningar och uppgifter som är interaktiva och självrättande blir variationsmöjligheterna stora, vilket gör det enkelt att individualisera inlärningen. Eleverna kan arbeta med det som fungerar bäst för dem själva och får direkt återkoppling.

Dessutom finns självtest där eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från boken olika kapitel. Master Plan 1 Online vänder sig till elever på gymnasiet.

Vad innehåller Master Plan 1 Online?
I Master Plan 1 Online finns grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp. Här finns också en mängd ordövningar som bygger på bokens texter liksom allmänna ordövningar. I Master Plan 1 Online finns inspelningar av bokens alla texter och hörövningar: eleven kan alltså när som helst träna såväl hörförståelse som uttalsträning.

Självtest till varje kapitel gör att eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel. Eleverna får direkt återkoppling och kan bedöma sina insatser och se vad som behövs repeteras.

Här finns också en realiafrågesport med fakta och vardagskunskaper om de engelskttalande länderna.

I Master Plan 1 Online finns annorlunda, stegvis styrda webbprojekt som utmynnar i en kommunikativ uppgift. Varje projekt har ett tema, eleven får ett uppdrag att lösa och stegvisa instruktioner guidar dem igenom de olika uppdragen. Vissa moment samlas i elevens egen skrivmapp och mynnar ut i en avslutande större skriftlig eller muntlig uppgift. Webbprojekten har flera förtjänster: de ger eleven extra lästräning genom autentiska texter på Internet, de låter eleven fördjupa sig inom ett tema på ett annorlunda sätt. Eleverna tränas också i ett mera självständigt arbetssätt.

Vad kan man göra i Master Plan 1 Online?
Eleverna kan inte bara träna på de moment som tas upp i läroboken. De kan även lyssna på bokens alla texter och hörövningar samt få extra lästräning genom autentiska texter på Internet. De kan fördjupa sig inom ett tema, göra frågesport för att befästa sina realiakunskaper och de kan testa sina kunskaper i tyska i självtester. Master Plan 1 Online innehåller även s.k. webbprojekt som tränar ett mera självständigt arbetssätt. De utmynnar alla i en kommunikativ uppgift.

Var kan eleven arbeta med Master Plan 1 Online?
Med Master Plan 1 Online är eleven inte bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Master Plan 1 Online?
Master Plan 1 Online säljs som enanvändarlicens med 6 eller 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens.

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy