Skip to main content

Matematikboken Alfa Beta och Gamma

Nyhet   •   Nov 16, 2011 09:50 CET

Beprövad förpackning och röd tråd i samklang med den nya läroplanen!
Matematikboken är en sedan många år mycket populär läromedelsserie med beprövad pedagogik och med en röd tråd i matematik från förskoleklass till skolår 9. Nu heter den alltså Alfa i år 4, Beta i år 5 och Gamma i år 6.

Matematikboken Alfa är en anpassning till såväl nya forskningsrön som den nya läroplanen Lgr 11. Under arbetet har lärare och matematikforskare lämnat värdefulla synpunkter. Ledord är att alla elever ska utveckla sin matematiska förmåga utifrån fakta, förståelse för matematiken samt analysförmåga. Nyfikenhet och kreativitet är viktiga inslag. Dessutom får du stor hjälp av diagnoserna i att såväl identifiera vad eleverna behöver mer av som att bedöma dem.

Varje kapitel inleds med en kort målbeskrivning för eleverna. Alla avsnitt i kapitlen innehåller tydliga exempel och förklaringar till det som ska läras in samt uppgifter på tre nivåer: ett-nivån (enklast), två-nivån (för de flesta eleverna) och tre-nivån (svårast). Samtliga nivåer utvecklar elevernas faktagrund, förståelse för matematiken samt analysförmåga.

Matematikboken Alfa
I Alfa A och Alfa B skriver eleverna direkt i böckerna. Alfa A innehåller ett- och två-nivåerna från grundbokens tre första kapitel, Alfa B innehåller ett- och två-uppgifterna från de tre sista kapitlen.

Facit till A- och B-böckerna finns att ladda ner gratis.

Alfa Bashäfte
Bashäftet följer arbetsgången i grundboken och ger eleverna en möjlighet att repetera de moment som de har missat innan de börjar räkna ett-nivån i grundboken. Facit till bashäftena finns att ladda ner gratis.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen innehåller metodiska anvisningar och konkreta lektionsförslag. Här finns också rikligt med kopieringsunderlag och facit till diagnoser och prov.

Till lärarhandledningen ingår det även en cd-skiva med alla kopieringsunderlag så att du kan skriva ut dem. Diagnoser, tester och prov finns som redigerbara word-filer.

Om Författarna: Lennart Undvall har varit högstadielärare i matematik och fysik i ca 40 år. Han har arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning samt mottagit Ingvar Lindqvist-pris för sitt arbete med naturvetenskaplig profil vid S:t Ilians skola, Västerås. Under hela sin tid som lärare har Lennart varit verksam som läromedelsförfattare.
Christina Melin har varit mellanstadielärare i ungefär 30 år och arbetar för närvarande i Uppsala.
Jenny Ollén har varit 1-7-lärare (ma/no) i ungefär 10 år och arbetar för närvarande i Eskilstuna.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy