Skip to main content

Matematikboken XYZ - Ny upplaga

Nyhet   •   Nov 10, 2011 13:28 CET

Den nya upplagan av Matematikboken XYZ är granskad av didaktiker och baseras på de senaste forskningsrönen. Och givetvis svarar den mot kraven i Lgr 11. Trots alla nyheter har vi självklart behållit seriens stora fördelar: att du både kan hålla ihop klassen och samtidigt låta alla jobba på sin nivå. Nu finns fyra parallella nivåer i varje avsnitt. De nivåerna har vi samlat i en bok per årskurs, även i 8:an och 9:an.

Uppgifternas art varierar ännu mer än tidigare. Varierade frågeställningar gör att eleverna inte bara löser sina uppgifter mekaniskt. När eleverna får resonera kring lösningar och förklara hur de tänker stärker det deras förståelse. I nya upplagan finns det därför gott om diskussionsfrågor. Vi lyfter också de matematiska begreppen på ett tydligare sätt eftersom de är grunden för att eleverna ska kunna utveckla det matematiska språket. Texten är granskad för elever som har svenska som andraspråk.

Med XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån elevernas matematiska nivå istället för deras arbetstempo. En stor fördel med konceptet i Matematikboken är att en elev kan arbeta på olika nivåer i olika avsnitt.

Matematikboken X innehåller kapitlen;

- Tal och räkning

- Stort, smått och enheter

- Längd, tid och samband

- Algebra och mönster

- Geometri

- Bråk och procent


Utmaningen
I varje klassrum finns elever med extra god förmåga att utvecklas i matematik. Utmaningen är en ny komponent i XYZ-serien som erbjuder breddning och fördjupning av innehållet i. Det finns en Utmaningsbok i varje årskurs, var och en kapitelparallell med motsvarande grundboken.

Bashäfte
Elever som är svaga i matematik, eller av annan anledning har kunskapsluckor, kan behöva lite enklare uppgifter innan de börjar arbeta med grundboken. Därför finns det bashäften till varje årskurs av Matematikboken.

Lärarhandledning
Lärarhandledning X är ett stöd för dig som använder Matematikboken X i din undervisning. Matematikboken finns från förskoleklass till årskurs 9. Lärarhandledningen innehåller metodiska och didaktiska tips till alla moment i läroboken.

Framtidens läromedel
Matematikboken X, Y och Z Plus är nyheter som passar dig som är öppen för att arbeta digitalt med matematikämnet. Strukturen och innehållet på webben följer böckernas struktur, precis som i böckerna är det du som planerar vad, i vilken ordning och i vilken utsträckning dina elever ska arbeta med webben.

Om författarna: Lennart Undvall har varit högstadielärare i matematik och fysik i ca 40 år. Han har arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning samt mottagit Ingvar Lindqvist-pris för sitt arbete med naturvetenskaplig profil vid S:t Ilians skola, Västerås. Under hela sin tid som lärare har Lennart varit verksam som läromedelsförfattare.

Kristina Johnson har undervisat i matematik och naturvetenskap på högstadiet sedan 1995. Hon jobbar på Bergtorpsskolan som har fått flera utmärkelser för sitt kontinuerliga kvalitetsarbete. Man har bland annat arbetat med att utveckla sina verktyg för formativ bedömning, i den satsningen har Kristina haft en betydande roll. 2006 blev Kristina författare i Matematikboken XYZ.

Conny Welén arbetar som högstadielärare i matematik och naturvetenskap samt som utvecklare av matematikapplikationer på internet. Han har stor erfarenhet av utveckling av läromedel i matematik, fysik och kemi både för högstadiet och gymnasiet. För första gången är Conny nu med som författare i Matematikboken XYZ.

Om boken: Matematikboken X Grundbok, ISBN 978-91-47-08546-0, upplaga 4, 384 sidor

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy