Skip to main content

Medicin 1 och 2 - Ny medicinbok för GY 2011!

Nyhet   •   Nov 29, 2011 15:39 CET

Ny medicinbok för GY 2011!
Går igenom allt för kurserna i Medicin 1 och Medicin 2
- innehåller även fallbeskrivningar
- instuderings- och arbetsuppgifter

En heltäckande bok för bägge kurserna i Medicin!

Medicin 1 och 2 ger grundläggande kunskaper inom området med målet att läsaren ska utveckla en helhetssyn på människan och få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.

För att bli en kompetent vårdare krävs att man har insikt i hur kroppen fungerar så att man förstår hur sjukdom och skador påverkar den. Det är sådan baskunskap som blir utgångspunkten för hur man ska tolka olika signaler på ohälsa och sjukdom och för hur man ska handla i olika vårdsituationer.

Medicin 1 och 2 ger denna kunskap både genom den informativa texten och genom att texten följs upp av instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter samt av sjukdoms- och fallbeskrivningar. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen.

Innehållet grundar sig på de medicinska kunskapsområdena: anatomi, fysiologi, mikrobiologi, smitta, hygien, immunologi, sjukdomslära och farmakologi.

Dessutom finns ansnitt om historik, hur man bevarar sin hälsa, hur man ger första hjälpen vid skador eller hastigt insjuknande, hur man beter sig vid en brand och hur samhället organiserar sina insatser vid en katastrof

Medicin 1 och 2 är i första hand avsedd som läromedel för ämnet Medicin i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Den kan även användas som kurslitteratur i eftergymnasiala utbildningar som har kurser med medicinsk inrikning i sitt program.

Ur innehållet:
- Medicinsk historik

- Hälsa och ohälsa

- Anatomi och fysiologi

- Vanligt förekommande sjukdomar

- Vård och behandling

- Mikrobiologi

- Smitta och smittspridning

- Immunologi

- Farmakologi

- Första hjälpen

- Katastrofmedicin

- Brandsäkerhetsarbete

- Åtskilliga medicinska illustrationer i färg

- Ord som kan vara svåra att förstå förklaras i maginalen

Om Författarna: Elsie Setterberg har lång erfarenhet av olika slags vårdutbildningar. Hon har skrivit ett flertal läromedel för vård- och omsorgsutbildning samt handböcker i första hjälpen.

Titel: Medicin 1 och 2, ISBN: 978-91-47-10354-6, 640 sidoFör mer information:

För mer information:                                                                                                          Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy