Skip to main content

Organisation, arbete och ledning

Nyhet   •   Jan 09, 2017 10:00 CET

Boken är indelad i tre delar:


Del 1. Ledarskap – en kritisk granskning.
Här diskuteras arbetets kontext, arbetarnas och chefernas syn på arbete, samt rationalitet och dess roll i organiseringen av arbete.

Del 2. Organisationsbeteende ur ett traditionellt (och kritiskt) perspektiv.
Den här delen behandlar några klassiska managementteman: struktur (inklusive byråkrati), motivation, ledarskap, perception, personlighet, lärande, team, kultur och förändring. Temana diskuteras utifrån deras mer centrala idéer, men även ur ett kritiskt perspektiv.

Del 3. Kärnan i ett kritiskt förhållningssätt.
Sista delen tar upp några kritiska teman: frågor om makt, motstånd mot kontroll, alternativa organisationsformer, var känslor förekommer i organisationen, samt stress i arbetet och i organisationen.

Den tredje upplagan har ett tydligare och förbättrat pedagogiskt upplägg med sammanfattning och huvudpunkter som avslutar alla kapitel. Kapitlen har också fått nya kompletterande perspektiv för att ge en mer heltäckande bild av ämnet. Varje kapitel innehåller även en fallstudie med frågor. Två nya kapitel har dessutom tillkommit: Perception och Personlighet.


Om författarna

Fiona Wilson är professor i organisatoriskt beteende vid University of Glasgow.

Fakta om boken
Organisation, arbete och ledning
978-91-47-11289-0
Fiona Wilson

Bläddra i ett provex här 

Beställ boken här 

För recensionsexemplar kontakta Anna Norgren, anna.norgren@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.