Skip to main content

Psykologi 1 & 2

Nyhet   •   Nov 29, 2011 15:34 CET

Psykologi 1 och 2 är framtagen för de nya ämnesplanerna i psykologi. Förutom att läroboken innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom ämnet lockar den eleverna till att läsa boken på egen hand.

Läroboken är rikt illustrerad och innehåller olika typer av texter; traditionell lärobokstext, citat, fallbeskrivningar, faktarutor, reflektionsfrågor och tips på vidare läsning.

Innehåll:

1. Kampen i vårt inre – det psykodynamiska perspektivet

2. Vi är vad vi gör – beteendeperspektivet

3. Med fokus på människans möjligheter – det humanistiska perspektivet

4. Tankarnas betydelse – det kognitiva perspektivet

5. Det sitter i hjärnan – det biologiska perspektivet

6. Bli den man är – vad är personlighet?

7. Bland andra – det socialpsykologiska perspektivet

8. Kris eller fyrverkerier – våra kognitiva och sociala förmågor

9. Bygga lego och hantera känslor – människans mångsidiga intelligens

10. Den förälskade dåren – om känslor

10. Leva lycklig?

11. Sjuk eller inte? – klinisk psykologi

12. En annan verklighet – depression, bipolär sjukdom och psykos

13. Ångestens många ansikten – ångestsyndrom, ätstörningar och beroendesjukdomar

14. Bland psykopater, dampungar och miffon – personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder

Som ett komplement finns Reportageboken – Att leva med psykisk sjukdom. Boken handlar om människor som lever med psykisk sjukdom. Boken bygger på intervjuer med terapeuter, människor med psykiska sjukdomar och anhöriga till dessa.

Böckerna kan användas både i klassrumsundervisning och för självstudier. Innehåll och disposition gör att man kan välja att lägga upp undervisningen på lite olika sätt. Läroboken är relativt omfångsrik men stor tonvikt läggs på att göra texten läsvänlig.

Om Författarna: Nadja Ljunggren, författare och lärare i psykologi och svenska:

"Jag vill skriva en bok som lockar till spontan läsning. I min egen undervisning har jag inte använt mig särskilt mycket av läroboken utan under lektionerna utgått från eget material. Mina elever har dock alltid fått ut en lärobok, och många har på eget bevåg läst de delar som intresserat dem. Jag tror ändå att med ett läromedel, som har det uttalade syftet att locka eleverna till spontanläsning på egen hand, går det att i ännu högre grad ta vara på deras naturliga intresse för psykologi."

Titel: Psykologi 1 och 2, ISBN: 978-91-47-09296-3, 392 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy