Skip to main content

Service och bemötande

Nyhet   •   Aug 01, 2013 09:23 CEST

Service och bemötande är en ny lärobok som belyser hur ämnet service kan förstås och omsättas i praktiken. Boken är anpassad till kursen Service och bemötande 1 men passar även som introduktion i ämnet inom andra utbildningar.
När man arbetar i serviceyrken är det viktigt att bemöta kunderna på ett professionellt sätt. Därför behöver man bland annat få möjlighet att öva sig på att ta hänsyn till olika kunders behov och personligheter. Det är också nödvändigt med goda kunskaper om de produkter och tjänster som man har att erbjuda. Service och bemötande tar upp allt detta på ett enkelt och överskådligt sätt.

Service och bemötande innehåller bland annat följande avsnitt:

Service och bemötande som begrepp

Målgrupper och servicebehov

Kommunikation och service

Produktkännedom och service

Marknadsföring och service

Kulturmöten och service

Missnöjda gäster och service

Lagar Inför APL

Boken innehåller fallbeskrivningar och case för att levandegöra och tillämpa innehållet i boken. Varje kapitel avslutas med uppgifter av olika slag, som till exempel faktauppgifter som kan lösas med bokens hjälp, uppgifter som eleverna löser under APL, dramauppgifter i form av rollspel och förslag till fördjupande projekt.

Service och bemötande finns både som tryckt bok och Onlinebok. Onlineboken är en digital version av den tryckta boken laddad med digitala verktyg. Läs mer om Service och bemötande här!

Om författarna:

Kerstin Olander är huvudförfattare till boken och turismlärare med mångårig erfarenhet. Hon har arbetat som rektor på en gymnasieskola och deltagit i en av referensgrupperna för Gy 2011.

Rainer Bladh är gymnasielärare i turism och entreprenörskap. Rainer har deltagit i en av expertgrupperna för Gy 2011 och har stor insikt i reformen.

Läs ett utdrag ur boken här!

Titel: Service och bemötande, ISBN 978-91-47-10771-1, 144 sidor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera