Skip to main content

Skoljuridik

Nyhet   •   Okt 23, 2012 15:52 CEST

Vad får rektor berätta för sina kollegor om en elevs hemförhållanden? Är det lämpligt att hålla skolavslutningen i kyrkan? Får rektor besluta att söka igenom en 16-årings elevskåp därför att det går ett rykte om att eleven har drogproblem? Dessa frågor är exempel på några av de praktiska problem som en rektor kan ställas inför i sin arbetsvardag.
Den nya tredje upplagan har omarbetats med hänsyn till förändringar i skollagen, läroplaner med mera samt övriga rättsliga förändringar.

Kunskap om vad lag och förordning kräver kan göra det lättare att skilja på vad som ska göras, vad som är etiska frågor och vad skolan har för rättsliga skyldigheter. Denna bok behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor bör ha åtminstone grundläggande kunskaper om: förvaltningsrätt inklusive offentlighet och sekretess, familjerätt, straffrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt samt viss associationsrätt, arbetsrätt och processrätt.

Boken behandlar även den nu dominerande styrformen för förskolan och skolan – mål- och resultatstyrning – och rektorsrollens utveckling. Slutligen diskuteras de etiska och moraliska dilemman som uppstår i skolan och som rektorer har att hantera.

Läs ett utdrag ur boken här!

Köp boken här!

Om författarna:
Författarna till boken är jurister, statsvetare och pedagoger verksamma vid Umeå universitet.

Kontakt:
Förläggare: Carin Laurin, carin.laurin@liber.se, 040-25 86 87
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy