Skip to main content

SO·Serien Religion - Synliggör beröringspunkter mellan religioner!

Nyhet   •   Nov 16, 2011 09:26 CET

Synliggör beröringspunkter mellan religioner
Den nya utgåvan av Religion 7 (åk 7) utgår från den struktur som finns i den nya kursplanen. Bokens innehåll följer rubrikerna Religion och andra livsåskådningar, Religion och samhälle, Identitet och livsfrågor och Etik som återfinns i kursplanens centrala innehåll.
Ger dina elever en chans att själva ta in information om alla religioner för att sedan kunna jämföra skillnader och likheter. Välj antingen ämnesbok, maxibok eller årskursböcker.
SO•Serien som e-bok i DAISY-format med ljud, text och bild innebär att du har hela boken på en CD (för PC) och kan höra och läsa all text och se alla bilder i datorn.

SOS Religion 7
Det första kapitlet är helt nyskrivet kapitel och behandlar viktiga begrepp som har med religionsämnet att göra,t.ex. kult, rit, tro, etik, människosyn, identitet m.m. Begreppen konkretiseras genom att de dels tillämpas på en religion, samernas, och dels på en livsåskådning, feminismen.
Målsättningen med det första kapitlet är att ge eleverna en god grund att stå på inför fortsatta religionsstudier under årskurs 7 och för de fortsatta studierna i årskurs 8 och 9.
Därefter följer ett nyskrivet etikavsnitt som bl.a. lyfter fram Barnkonventionen.

Religion 7

Kap 1 Välkommen till religionskunskapen

Kap 2 Forntida religioner

Kap 3 Traditionella religioner

Religion 7 är anpassad till Lgr 11.


DAISY
Eleven ges möjlighet att lyssna till texten samtidigt som man kan se hela uppslaget framför sig med både bild och text på datorn. Eleven följer med i texten via en färgmarkering. I e-boken finns också möjlighet att påverka hastigheten, bläddra framåt och bakåt och därmed anpassa till den egna förmågan.

E-boken kan med fördel användas av elever med läs- och skrivsvårigheter, långsam inlärningsgång, syn/hörselnedsättningar samt med en större grupp på interaktiv white-board.

MAXI-boken håller motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap
Att klasserna är mer heterogena idag gör det svårare att hålla ihop gruppen och ge alla elever samma undervisning. För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SOS Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SOS Religion Maxi finns mer stoff kring religionsutövandet i praktiken, nya andliga idéer eller livsåskådningar som ersättning för de klassiskt "religiösa". Dessutom mer om etik och moralfrågor.

SO•S Pluswebb - ett e-läromedel för alla SO-ämnena
Med Pluswebben SO•S Plus för årskurs 7 till 9 stöttas och effektiviseras dina elevers lärande i SO-ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap. Eleverna får på ett varierat och individanpassat sätt arbeta med SO-ämnena genom interaktiva kunskapsfrågor som tränar viktiga begrepp, fakta och företeelser. De tränar också på research, analys, reflektion och diskussion genom varierade fördjupningsuppgifter och mer omfattande temauppdrag.

På Pluswebben får de flera sätt att visa vad de kan och förstår. De får direkt veta om de gjort rätt eller fel. De får intelligent återkoppling som leder dem på vägen mot att klara övningarna. Dessutom sparas resultaten så att de själva kan följa sina resultat och vara säkra på att du som är lärare ser vad de har gjort och hur det går för dem.

SO•S Pluswebb är ett e-läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst - var de än befinner sig.

Vad innehåller SO•S Pluswebb?
SO•S Pluswebb innehåller övningsmaterial för samtliga SO-ämnen för årskurs 7 till 9 och följer SO-seriens upplägg. Under varje årskurs, ämne och kapitel hittar eleven tydliga kunskapsmål, interaktiva kunskapsfrågor och fördjupningsuppgifter för det aktuella kapitlet. Frågorna är självrättande och eleven får bra feedback. Fördjupningsuppgifterna ger eleven möjlighet till självständigt tänkande och reflektion. Eleven arbetar enskilt med fördjupningsuppgiften och lämnar in den till läraren för feedback.

För varje ämne finns också flera mer omfattande temauppdrag som eleven kan utföra tillsammans med en klasskompis eller i grupp. Varje uppdrag har tydliga mål och följer en stegvis pedagogik där eleven får stöd under hela arbetet fram tills att de kan presentera sitt uppdrag, visuellt, skriftligt eller muntligt.

SO•S Pluswebb
Med SO•S Pluswebb kan eleverna med datorn som verktyg utveckla och befästa sina kunskaper i Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap på ett lustfyllt och engagerande sätt. E-läromedlet ger eleverna också möjlighet att träna vidare i sin egen takt på de moment de behöver träna extra på.

Vad innehåller SO•S Pluswebb Lärarresurs?
I Lärarresursen finns lärarhandledningsmaterial och information om hur du kan arbeta med läromedelswebben i undervisningen. Du får också tillgång till allt elevmaterial.

Vad kan eleven göra i SO•S Pluswebb?
- Träna självständigt på de moment tas upp i SO-seriens läroböcker.

- Utveckla sin förmåga till egen reflektion och självständigt arbete.

- Utveckla sin förmåga till research, analys, kritiskt tänkande, reflektion, diskussion och presentation av större projektuppgifter.

- Se och följa sina studieresultat över tiden.

Var kan eleven arbeta med SO•S Pluswebb?
Med SO•S Pluswebb är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag SO•S Pluswebb?
SO•S Pluswebb säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Tjänsten kan sedan förnyas för nästa läsår. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Du som lärare behöver SO•S Plus Lärarresurs.


För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy