Skip to main content

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola

Nyhet   •   Aug 29, 2013 14:01 CEST

Specialpedagogik i Sverige kännetecknas av betoning på inkludering och med en relationell syn på barns avvikelser - det vill säga att svårigheter uppkommer i relation mellan miljön och de individuella förutsättningar barnet har med sig i mötet med miljön.

För att belysa detta tas många viktiga frågor upp, exempelvis:

- Att definiera vad som är normalt
- Att se skolan som en ideologisk arena
- Att bemöta det som inte är lagom
- Att professionell samverkan inte är oproblematisk.

Boken har ett kritiskt granskande perspektiv och innehåller såväl forskning om specialpedagogiska frågor i förskolans och skolans värld som fallbeskrivningar utifrån författarens egna erfarenheter som verksam pedagog. I anslutning till fallbeskrivningarna behandlas ofta frågor om etiska dimensioner och dilemman. Boken tar upp nordisk specialpedagogisk forskning och ger även en internationell utblick. Den avslutas med ett antal diskussionsfrågor kopplade till de olika kapitlen.

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola- möte med det som inte anses som LAGOM vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildningar. Den vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga samt till lärare på lärarutbildningar.

Läs ett utdrag ur boken här!

 Köp boken här! 

Om författaren
Kristian Lutz är lektor i specialpedagogik och verksam på institutionen Lärande och samhälle vid Malmö Högskola. Hans forskningsintressen tar sin utgångspunkt i frågor i förskolans och skolans verksamhet som berör normalisering, medikalisering, styrning, makt och diskurser.

Kontakt
Förläggare: Anna Maria Thunman,
annamaria.thunman@liber.se,  08-690 93 23
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera