Skip to main content

Speciell förvaltningsrätt

Nyhet   •   Nov 03, 2011 16:07 CET

Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister, som vill friska upp sina kunskaper.

Boken ger en överblick över de rättsregler som gäller för vissa viktigare grenar av den offentliga förvaltningen. Framställningen har begränsats till ett representativt urval av lagar och andra författningar som har särskilt stor betydelse för relationerna mellan myndigheter och enskilda, och som samtidigt är av mer allmänt intresse. Huvudvikten har lagts vid politirätten (polisväsendet, ordningslagstiftningar, utlänningslagstiftningen m fl) och socialrätten, vilka behandlas relativt utförligt, medan mera kortfattade översikter ges över kulturförvaltningsrätt, kyrkorätt och försvarsförvaltningsrätt.

Denna upplaga är omarbetad och aktualiserad med anledning av bl a den nya socialförsäkringsbalken, den nya plan- och bygglagen och ändringar i miljölagstiftningen samt annan ny lagstiftning inom ett flertal av de områden som behandlas i boken.

Ur innehållet:
Polisväsendet – Ordningslagstiftningen – Miljö- och hälsoskyddslagstiftningen – Räddningstjänstlagstiftningen – Plan- och bygglagstiftningen – Vägtrafiklagstiftningen – Utlänningslagstiftningen – Socialtjänsten – Vård av unga – Vård av missbrukare – Psykiatrisk tvångsvård – Stöd och service till vissa funktionshindrade – Hälso- och sjukvården – Socialförsäkringar – Speciella bidragsformer – Folkbokföring – Kulturförvaltningsrätt – Kyrkorätt – Försvarsförvaltningsrätt

Om Författarna: Håkan Strömberg var professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet. Docent Bengt Lundell, vid juridiska institutionen, Lunds universitet står för omarbetningarna sedan 14:e upplagan.

Fakta om böckerna:
Titel: Speciell förvaltningsrätt, ISBN: 978-91-47-09593-3, Rek. Internetpris: 369 kronor exkl. moms

Information:
carin.laurin@liber.se, 040 25 86 87. För recensionsexemplar kontakta Jenny Söderqvist, jenny.soderqvist@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy