Skip to main content

Spira Biologi 1

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:42 CET

Spira omfattar faktaböcker för kurs 1 och 2 i biologi enligt GY 2011, samt för "gamla" A- och B-kursen. I serien ingår också lärarhandledningar samt pluswebbar. Serien har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Bastexten är begränsad och skriven med en berättande stil. För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, s.k. Nyckelhål. Det här gör att serien passar en bred kategori elever: från dem som tycker att biologi känns lite tungt till dem som satsar på fortsatta studier i ämnet.

I ämnesplanen för GY 2011 tillkommer hållbar utveckling i Biologi 1, och organismernas livscykler samt sex och samlevnad i Biologi 2. Förändringarna är inte större än att Spira A och B kan användas med dessa tillägg.

Spira 1
Spira 1 inleds med en beskrivning av hur man arbetar inom de biologiska vetenskaperna. Därefter följer cellbiologi och genetik, med en nivå som är tillräcklig för att eleven sedan ska förstå evolutionen och organismvärldens uppkomst och indelning, som utgör bokens kärna. I ekologikapitlen vävs miljöfrågorna in där de hör hemma. Boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling.

De olika delarna är uppbyggda så att det är fullt möjligt att börja var man vill i boken. Spira 1 är rikt illustrerad med foton och teckningar där bara de detaljer är med, som behövs för att förstå ett förlopp eller en mekanism. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning samt frågor – svar till dessa finns i lärarhandledningen.

Spira 1 Online-bok
Spira 1 finns även som Onlinebok - med samma innehåll, men med visningsläge datorskärm och med olika extrafunktioner, som underlättar för både lärare och elever.

Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna till Spira finns på cd och innehåller följande:

- teoretiska och praktiska övningar

- laborationer

- kommentarer till kapitlen, övningarna och laborationerna

- exkursionsförslag

- mikroskoperingsförslag

- svar på frågorna i boken

- många av bokens bilder som OH-underlag

Materialet motsvarar ca 250 A4-sidor i Spira A-handledningen och ca 440 A4-sidor i Spira B-handledningen.

Spira Plus
Spira Plus är ett webbaserat läromedel som underlättar för eleverna att lära sig Biologi. Pluswebben följer strukturen i Spira, kapitel för kapitel, avsnitt för avsnitt. Varje avsnitt innehåller interaktiva övningar med intelligent feedback som gör att eleverna både kan träna på bokens teoretiska innehåll och lära sig mer. Resultaten sparas så att eleverna kan följa dem, och du som lärare kan se vad eleverna har gjort och hur det går för dem. Eleverna kan arbeta med Spira Plus på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem, såväl i skolan som hemma. Om dina elever har Spira Plus så ska du som är lärare abonnera på Spira Plus Lärarresurs. Den innehåller samma övningsmaterial som eleverna har och dessutom den extra handledning och information som du behöver för att enkelt integrera ett digitalt arbetssätt i din undervisning.

Innehåll Spira Plus
Pluswebbarna följer de två Spira-böckerna kapitelvis. Här finns sammanfattning av varje block, målen för varje kapitel, därefter ett antal avsnitt inom varje kapitel. Dessa inleds med en sammanfattningssida, följd av övningsfrågor på avsnittet. Frågor på vissa lite svårare förlopp illusteras med animationer. Frågorna har intelligent feedback, vilket innebär att eleven får en ledtråd om han eller hon svarar fel första gången, och ett utförligt svar om det blir fel även andra gången. Feedback ges även på korrekta svar. På så vis fungerar Spira Plus som en lärresurs – inte bara som ett verktyg för färdighetsträning. I en del kapitel i Spira Plus finns en sidtyp som heter "I media" med länkar till artiklar kopplade till avsnitten. Syftet är fördjupning och breddning. Ytterligare en sidtyp är "Forskarporträtt" där några för biologin viktiga forskare presenteras (endast i Spira A Plus). Varje kapitel avslutas sedan med ett kapiteltest. Strukturen ser alltså ut som nedan:

- Blocksammanfattning

- Kapitlets mål

- Sammanfattning av delavsnitt inom kapitlet (antalet avsnitt varierar med kapitel)

- Interaktiva frågor på avsnittet

- I media – exempelvis länkar till artiklar som knyter an till kapitlet

- Kapiteltest

Resultatrapportering
Resultaten sparas så att både elev och lärare kan ta del av dem när som helst. Eleven kan göra om övningarna och kapiteltesten hur många gånger som helst. Det som visas är första, bästa och senaste resultat. Resultatrapporteringen gör att du som lärare kan följa en enskild elevs utveckling i ämnet och sätta in resurser där och när det behövs, så att risken minskar att elever halkar efter.

Lärarresursen
Som lärare bör du abonnera på Spira Plus Lärarresurs. Den innehåller samma övningsmaterial som eleverna har, och dessutom den extra handledning och information som du behöver för att enkelt integrera ett digitalt arbetssätt i din undervisning. Via lärarresursen kan du utforma elevernas studier utifrån deras behov, och på ett överskådligt sätt följa deras kunskapsutveckling.

Titel: Spira 1 Faktabok, ISBN: 978-91-47-08537-8, 304 sidor

Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy