Skip to main content

Streams in Literary History - Kurs B+C

Nyhet   •   Nov 29, 2011 15:34 CET

Streams in Literature är en bok som på ett spännande och lättillgängligt sätt berättar om den engelskspråkiga litteraturen och vilka strömningar och händelser i samtiden som har präglat den.

Streams in Literary History börjar med den medeltida muntliga traditionen och fortsätter kronologiskt in i vårt millennium – från Beowulf till Vita tänder.

De sju kapitlen heter The Middle Ages, The Renaissance, The Enlightenment, The Romantic Age, The Victorian Age, The Twentieth Century Part One, The Twentieth Century Part Two.

Varje kapitel ger en överblick över hur samhället ser ut och vilka idéer som ligger i tiden under respektive period. Detta leder vidare till litteraturens roll och vilken karaktär den har. De viktigaste genrerna, stildragen och författarskapen tas upp.

I varje epok presenteras ett antal författare. Vi ser hur deras bakgrund och idéer tar sig uttryck i deras skrivande, och vi kan känna igen oss genom tid och rum. Kvinnliga författare är väl representerade.

Ett genomgående drag i Streams in Literary History är hur litteratur ger eko i andra verk, och till varje kapitel finns tips om romaner och filmer som anknyter till epoken eller författarna.

Arbetsuppgifterna sist i varje kapitel går bland annat ut på att se de viktigaste dragen i den period man just bekantat sig med och jämföra med vår egen tid.

En särskild del i boken erbjuder mer material som kan användas under lärarens ledning eller självständigt av eleverna. Här finns vägledning till arbetsuppgifterna i kapitlen. Vidare kan man arbeta med Further assignments, tre sorters större uppgifter som lockar till att fördjupa sig och vidga perspektivet. De är anpassade för olika redovisningsformer och utgår från boken men är inte knutna till enskilda kapitel.

Dessutom finns en lista över de litterära termer eleverna möter i boken och en vanlig ordlista, båda engelsk-engelska.

Streams in Literary History ger stoff och frågeställningar för lärare och elever som vill låta litteraturhistorien få större utrymme. Tillsammans med Streams in Literature bildar den ett komplett kursmaterial.

Titel: Streams in Literary History, ISBN: 978-91-21-21258-5, 176 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy