Skip to main content

Svenska etc. - Svenska och svenska som andraspråk

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:37 CET

Svenska etc. är en lärobok som är skriven för gymnasiets alla fem kurser i svenska och svenska som andraspråk. Det finns övningar till de flesta moment i alla kapitel. På så sätt är Svenska etc. speciell i sitt slag. Varje kapiteltema speglas på flera olika sätt genom texter från olika genrer. Stor omsorg har lagts på att texterna ska passa både i ungdomsgymnasiet och i vuxenutbildningen.

Svenska etc. för ämnet svenska som andraspråk
Innehållet i Svenska etc. motsvarar väl innehållet i Skolverkets förutsättningar för ämnet svenska som andraspråk. I Svenska etc. finns rikligt med, och varierade, övningar kopplade till ämne, syfte, situation och mottagare. Både muntligt och skriftligt språk värderas och granskas. Det kontrastiva perspektivet löper som en röd tråd i Svenska etc.

Språkets uppbyggnad och språkliga normer tas upp med ett jämförande perspektiv.

Texter från olika tider och olika delar av världen är representerade. Skönlitteraturen ackompanjeras av övningar av olika typ och svårighetsgrad.

Svenska etc. för ämnet svenska
Innehållet i Svenska etc. motsvarar väl innehållet i Skolverkets förutsättningar för ämnet svenska. I Svenska etc. finns rikligt med, och varierade, övningar kopplade till att läsa, att tala och att skriva. Diskussion och övningar kring språkriktighet finns, ofta med ett kontrastivt perspektiv. Argumentation, både skriftlig och muntlig, löper som en röd tråd i Svenska etc.

Skönlitteraturen ackompanjeras av övningar av olika typ och svårighetsgrad. För ett fördjupat arbete med litteraturhistoriekunskap rekommenderas en komplettering med till exempel häftet De litterära epokerna - en översikt.

Svenska etc. är tack vare sin utformning en perfekt bok att använda under det långsiktiga arbetet i A- och B-kursen inför det nationella provet. Författaren, Annsofie Thörnroth, har under flera år arbetat i referensgruppen för det nationella provet i svenska vid Uppsala Universitet.

Strukturen är tydlig och du kan enkelt söka upp den övning/färdighet du vill eller behöver öva: ord, grammatik, tal, texttyper, argumentation, utredning eller analys. Materialet gör det äntligen möjligt att individualisera undervisningen genom en mängd nivåindelade tal- och skrivuppgifter, tydligt markerade. Även texterna är av olika slag och varierande svårighetsgrad. Skönlitteratur varvas med sakprosa, nutida texter med äldre klassiker, i tematiskt indelade kapitel.

I Lärarhandledningen finns bl.a. mönstertexter på samtliga texttyper som behandlas i huvudboken, med marginalkommentarer om språk/stil, disposition osv. Här hittar du även exempel på hur boken kan användas i samtliga kurser i svenska på gymnasiet.

Lärar-cd:n innehåller ett rikligt urval av texter och sånger från huvudboken för att ytterligare variera användandet.

Tillsammans med De litterära epokerna blir Svenska etc. ett heltäckande läromedel för svenska/svenska som andraspråk.

Svenska etc. Pluswebb
Med Svenska etc. Plus effektiviserar dina elever sitt lärande. Läromedelswebbens övningar tar utgång i skönlitterära texter. På läromedelswebben får de flera sätt att visa vad de kan och förstår, de får direkt veta om de gjort rätt eller fel, de får intelligent återkoppling som leder dem på vägen mot att klara övningarna. Dessutom sparas resultaten så att de själva kan följa sina resultat och vara säkra på att du som är lärare ser vad de har gjort och hur det går för dem.

Svenska etc. Plus är ett läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst – var de än befinner sig.

Om dina elever har Svenska etc. Plus så ska du som är lärare abonnera på Svenska etc. Plus Lärarresurs. Den innehåller samma övningsmaterial som eleverna har plus den extra handledning och information som du behöver för att enkelt integrera läromedelswebben och ett digitalt arbetssätt i din undervisning.

Vad innehåller Svenska etc. Pluswebb?
Eleverna hittar enkelt till att öva på just det som de behöver i Svenska etc. Plus eftersom den följer lärobokens kapitelstruktur, men sedan är uppdelad efter vilken färdighet som övas. Svenska etc. Plus innehåller:

• Övningar som stärker elevernas ordförråd

• Två typer av hörövningar, en där textutdraget finns inspelat och påståenden finns om texten i form av ”Rätt eller fel?” och en där meningar spelas upp och obetonade stavelser och ljud ska skrivs in i lucktexten.

• Läsförståelseövningar

• Hörförståelseövningar

• Grammatikövningar, Språkfokus, som denna del kallas, består huvudsakligen av övningar i att välja, ange eller förklara rätt betydelse för idiom, satsdelar, pronomen, bestämdhet och partikelverb.

• Uttalsövningar, där eleverna får lyssna, säga efter och skriva in ljud, ändelser och ord som saknas.

Vad kan man göra i Svenska etc. Pluswebb?
Eleverna kan lösa språkövningar om ordens betydelse. De kan också arbeta med hör- och läsförståelse, utifrån samma texter som de arbetat med i läroboken. Det kan arbeta praktiskt och varierat med just de saker som är viktiga i svenskämnet och de får direkt rättning vilket gör att de kan arbeta självständigt och individualiserat.

Var kan eleven arbeta med Svenska etc. Pluswebb?
Med Svenska etc. Plus är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Svenska etc. Pluswebb?
Svenska etc. Plus säljs som abonnemang med enanvändarlicens. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Vad innehåller Svenska etc. Pluswebb Lärarresurs?
I din lärarresurs så har du allt material om hur du använder läromedelswebben och på ett enkelt sätt gör läromedelswebben till en del av din undervisning, det är via den du kan följa dina elevers resultat.

Vad kan man göra med Svenska etc. Plus Lärarresurs?
Du kan se hur arbetet går för dina elever både på individ- eller gruppnivå – en förutsättning för att du som lärare ska kunna leda arbetet, fördela uppgifter och ge stöd till dina elever. Tack vare att resultaten av utfört arbete sparas så kan både du och dina elever följa och utvärdera arbetet som gjorts. Självklart kan också eleverna följa och utvärdera sitt eget resultat.

Var kan du arbeta med Svenska etc. Plus Lärarresurs?
Med Svenska etc. Plus Lärarresurs är du inte bunden till en viss dator eller ett visst tillfälle. Du kan arbeta där och när det passar dig bäst och du har enkelt tillgång till ditt material. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Svenska etc. Pluswebb Lärarresurs?
Svenska etc. Plus Lärarresurs säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje lärare som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Titel: Svenska etc., ISBN: 978-91-47-07814-1, 384 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy