Skip to main content

Svenska Pluswebb

Nyhet   •   Nov 29, 2011 15:34 CET

En nyhet för Svenska 1 på gymnasiet: en Pluswebb som täcker in hela svenskämnets centrala innehåll med faktatexter, bildspel, lästips, interaktiva övningar och uppdrag för dina elever.
Svenska 1 Plus:
• är digital, interaktiv och självrättande
• ger pedagogisk feedback på elevövningarna
• sparar resultatet av elevernas arbete
Svenska 1 Plus fylls på med nytt material kontinuerligt. Läs nedan hur den kommer att fyllas på under HT 2011.

Du som är lärare ska abonnera på Svenska Plus Lärarresurs. Den innehåller det övningsmaterial som eleverna har plus den extra handledning och information som du behöver för att enkelt integrera Pluswebben och ett digitalt arbetssätt i din undervisning.

Framtidens läromedel
Svenska 1 Plus är en nyhet som passar dig som är öppen för att arbeta digitalt med svenskämnet. Svenska 1 Plus kan vara ryggraden eller ett kompletterande verktyg i din undervisning. Strukturen och innehållet på webben utgår helt ifrån ämnets centrala innehåll, du planerar vad, i vilken ordning och i vilken utsträckning dina elever ska arbeta med webben. Det finns möjlighet att verkligen fördjupa sig, eller att använda Pluswebben som inspiration och extramaterial, välj det som passar dig och din grupp elever.

Materialet på Pluswebben är inte bara användbart på elevdatorerna – om du har en interaktiv skrivtavla eller projektor så kan du använda den för att visa innehållet vid gemensamma genomgångar.

Vad innehåller Svenska 1 Plus?
Svenska 1 Plus inledande nio kapitel är alla indelade efter det centrala innehållet i Svenska 1. Varje kapitel och område introduceras med ett inspirerande bildspel, en målbeskrivning, en sammanfattande faktatext och lästips till böcker för vidare läsning. I varje kapitel tränas sedan basfärdigheter interaktivt. Resultatet av elevernas arbete registreras på Plusplattformen så att både du och dina elever kan följa det. Du kan också styra elevernas arbete genom att dela ut uppgifter och peka på vad eleverna ska arbeta med via plattformen.

I ett tionde kapitel ligger uppdrag där eleverna får tillämpa sina kunskaper på det centrala innehållet praktiskt. Där kastas de rakt in i en situation och får ett uppdrag att lösa. Man kan välja mellan tre olika svårighetsnivåer när man löser uppgifterna. Oavsett vilken nivå de arbetar på så kan de utveckla sitt uppdrag genom att lägga till något som vi kallar för "nytt bränsle". Det är du och dina elever som bestämmer i vilken ordning och på vilken nivå ni ska arbeta med uppdragen. I Lärarresursen finns checklistor så att du kan följa vad eleverna har arbetat med och hur de har lyckats med uppdragen.

I Svenska 1 Plus finns också en sökbar Materialbank med resurser såsom begreppsordlistor, stilordlistor, texttyper och mönstertexter, minigrammatik, språkhistoria, länkar till synonymordlistor och läs-vidare-tips – material som hjälper eleverna att arbeta med uppdragen och ämnet svenska.

Kontinuerlig påfyllning
De nio inledande kapitlen består till att börja med av bildspel, målbeskrivning, faktatexter och lästips. De interaktiva övningarna fylls på efterhand under hösten 2011 - januari 2012. I det tionde kapitlet finns två uppdrag att arbeta med, kapitlet kommer att kompletteras med ytterligare fyra uppdrag under hösten 2011 - januari 2012.

Vad innehåller Svenska 1 Plus Lärarresurs?
Svenska 1 Plus Lärarresurs innehåller beskrivning av pedagogik, innehåll och användning av elevmaterialet och tips på hur du och dina elever arbetar med Pluswebben på bästa sätt. Under fliken Uppdrag finns checklistor som du kan fylla i för att få en överblick över elevernas arbete med uppdragen.

Var kan jag arbeta med Svenska 1 Plus Lärarresurs?
Med Svenska 1 Plus Lärarresurs är du inte bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Du kan använda det var som helst, allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Svenska 1 Plus Lärarresurs?
Svenska 1 Plus Lärarresurs säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Tjänsten kan sedan förnyas för nästa läsår. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy