Skip to main content

Ungdomar i gäng - social- och straffrättsliga reaktioner

Nyhet   •   Nov 02, 2011 11:41 CET

Ungdomar, gäng och brottslighet nämns ofta tillsammans. Det är teman som återkommer såväl i kriminalpolitiska diskussioner som i massmediala debatter. Denna bok behandlar social- och straffrättsliga reaktioner på oönskade beteenden, utförda av ungdomar i gäng eller i gängliknande situationer. Syftet med boken är att beskriva olika reaktioner från samhället – inom ramen för socialtjänsten eller straffsystemet. Dessa centrala delar av samhällsapparaten har stora maktbefogenheter – skyldigheter och möjligheter – att agera gentemot ungdomars beteenden. Inom socialtjänsten består reaktionerna i första hand av någon form av vård, i syfte att förhindra att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för skada, medan det inom straffsystemet handlar om någon form av straff för de brottsliga handlingar som utförts. Dessa reaktioner skiljer sig alltså åt i grunden. Men för den unge kan de i många fall vara lika kraftfulla och ingripande, och på så sätt likna varandra.

Boken vänder sig till studenter, yrkesverksamma och andra intresserade. För användning i undervisning där dessa frågor behandlas, till exempel vid kriminologprogrammet, finns även rättsfall och frågor som en avslutning.

Om Författarna: Ulrika Andersson är universitetslektor i straffrätt och hennes forskning rör våld mot utsatta grupper. Titti Mattsson är docent i socialrätt och har skrivit flera böcker om den sociala barn- och ungdomsvården. Båda författarna är verksamma vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Fakta om böckerna:
Titel: Ungdomar i gäng, ISBN: 978-91-47-09547-6, Rek. Internetpris: 213 kronor exkl. moms

Information:
peter.soderholm@liber.se, 040 25 86 89. För recensionsexemplar kontakta Jenny Söderqvist, jenny.soderqvist@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy