Skip to main content

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning - Om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen

Nyhet   •   Aug 20, 2012 13:09 CEST

Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning är en bok om att handleda studenter i deras självständiga arbete på grundnivå och avancerad nivå. Den pekar på flera av de utmaningar som handledare kan ställas inför inom ramen för den egna organisationen och det egna ämnets handlednings- och skrivkultur. Idén till denna bok fick författarna under en av sina kurser i uppsatshandledning då skrivutveckling diskuterades.

Boken syftar till att fördjupa kunskapen om skrivandet och ger exempel från lärares egna tillvägagångssätt vid textproduktion. Att bli medveten om sin egen skrivprocess är en god utgångspunkt för handledningen av studenternas skrivande. Boken beskriver vidare hur handledare kan ge studenter utvecklande respons i stället för att fastna i tidsödande och icke-funktionell språkrättning. Ett mycket handfast kapitel visar också hur handledare kan utveckla studenters förmåga att bringa ordning, struktur och sammanhang i sina texter. Andra avsnitt diskuterar bedömningsmetoder och olika sätt att organisera handledning.

Läs ett utdrag ur boken här!

Köp boken här!

Om författarna:
Birgitta Norberg Brorsson är fil.dr och universitetslektor i svenska och svenskämnets didaktik på Mälardalens högskola (MDH). Hon har lång undervisningserfarenhet från såväl skola som högskola och har bland annat handlett många studenter i deras uppsatsskrivande på både grund- och avancerad nivå.

Karin Ekberg, har tjänstgjort som universitetsadjunkt i svenska och som IKT-pedagog, vid Mittuniversitetet, dåvarande Mitthögskolan, och senare vid Mälardalens högskola. Hon har undervisat på bland annat tekniska utbildningar i kommunikation i tal och skrift och även ansvarat för ett nationellt projekt om skrivande och responsgivning via nätet.

Tillsammans har de ansvarat för och undervisat på kurser om handledning på Mälardalens högskola.

Kontakt:
Förläggare: Anna Maria Thunman, annamaria.thunman@liber.se, 08-690 93 23 
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.