Skip to main content

Upptäck Världen Geografi

Nyhet   •   Nov 11, 2011 15:59 CET

Geografi handlar om så mycket mer än goda kartkunskaper. Det är ett spännande ämne där eleverna får utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Upptäck Världen Geografi – om vår planet, om klimat och natur, om förändringar i vår värld och om hur vi påverkar vår livsmiljlö globalt. Beskrivningar av varje världsdel med ett urval av länder som eleverna får veta mera om. Boken tar upp jordens olika naturresurser och handlar om människors skilda levnadsvillkor. Upptäck Världen Geografi ger eleverna grunderna i geografiundervisningen utifrån de nya kursplanerna i Lgr 11.
Boken svarar tydligt upp mot syftet att utveckla elevernas förmåga att…
• utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
• analysera hur naturens egna processer och människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
• lyfta miljöfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
(ur kursplanen geografi Lgr 11)

Upptäckarserien är en serie grundböcker där eleverna utvecklar sin förmåga att läsa faktatexter. I sin läsutveckling får eleverna hjälp av ord- och begreppsförklaringar i anslutning till löpande text, sammanfattningar och enkla diagram samt figurer och illustrationer. Arbetsböckerna fördjupar och befäster kunskaperna. Där kan eleverna ta ställning och göra enkla analyser av vår omvärld. Kopieringsunderlag med kartor och en Lärarbok med arbetsblad finns till varje grundbok.

Arbetsboken - med utvecklingsschema
Till grundboken finns en arbetsbok med övningar till varje kapitel: läsa kartor, jämföra fakta och hitta sammanhang. Vid varje uppgift anges vilken färdighet den tränar. Efter varje kapitel finns ett litet självtest och i ett utvecklingsschema kan eleven själv följa sina framsteg.

Lärarbok med cd
Lärarboken innehåller tips och idéer om hur du och klassen kan arbeta med varje uppslag i grundboken. Här får du även många arbetsblad för kopiering. På dem finns extra övningar till varje kapitel och repetitionsuppgifter – Vad minns du? Kan du det här? De underlättar när du ska utvärdera och följa upp varje elevs framsteg.

Kopieringsunderlag
Till Upptäck Världen Geografi finns också ett kopieringsunderlag med kartor, tabeller och ett frågespel om världens länder att kopiera.

Grundboken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om boken: Upptäck Världen Geografi, ISBN 978-91-47, ISBN 978-91-21-21894-5, 180 sidor

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy