Skip to main content

Vård- och omsorgsarbete 2

Nyhet   •   Aug 01, 2013 10:56 CEST

Att känna till teorier och modeller som ligger till grund för vård och omsorg, att ha kunskaper om behandling och omvårdnad vid vanliga sjukdomar samt vid livets slutskede, att veta hur sjukvården och socialtjänsten är organiserad, vilka lagar och regler som styr verksamheten och vilka insatser socialtjänsten gör för medborgarna – det är viktiga kunskapsmål för detta läromedel.

Vård- och omsorgsarbete 2 innehåller uppgifter och fallbeskrivningar som anknyter till verkligheten och som ger möjlighet att reflektera över situationer kopplade till yrket. Dessutom behandlas den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för personalens hälsa och säkerhet.

Vård- och omsorgsarbete 2 är skriven för gymnasiekursen med samma namn, men boken passar även för andra utbildningar, till exempel vuxenutbildningen. Läs mer om Vård- och omsorgsarbete 2.

Om författaren:

Gudrun Arvidsson har lång erfarenhet av att arbeta med människor, till en början som mentalskötare, sedan som sjuksköterska inom olika specialiteter. Hon har även arbetat som skol- och distriktssköterska och är numera vårdlärare.

Läs ett utdrag ur boken här!

Titel: Vård- och omsorgsarbete 2, ISBN 978-91-47-10770-4, 264 sidor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy