Skip to main content

Feminism - en introduktion

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 14:08 CEST

Boken "Feminism" ger en introduktion till några av de främsta debatterna inom feminismens teori och praktik. I vilken mån är feministiskt tänkande relevant för dagens samhälle? Vad menar feministerna med "jämställdhet" och "skillnader"? Går det att se någon enhetlighet i det feministiska tänkandet, eller finns det bara konflikter?

I centrum för diskussionen står den eviga frågan om jämställdhet och skillnader, och boken undersöker hur denna fråga har behandlats inom olika områden av feminismens teorier om samhället och politiken.

Jane Freedmans sätt att ta sig an ämnet är uppfriskande. I boken koncentrerar hon sig på konkreta frågor snarare än på meningsriktningar. Bland det hon tar upp märks politiken och kvinnornas medborgarskap, betalt och obetalt arbete och den globala ekonomin, sexualiteten och makten samt ras och etnisk tillhörighet. Hon avslutar med en analys av det problem som essentialismen innebär för feminismen och den utmaning som de postmoderna och poststrukturalistiska teorierna ger upphov till. Boken är fri från jargong och ger en tydlig och kortfattad introduktion till ett brett spektrum av feministiskt tänkande.

Om författaren
Jane Freedman är lektor i fransk och europeisk politik vid universitetet i Southampton i England. I sin forskning studerar hon främst könsfrågor och politik i Europa. Bland hennes tidigare publikationer märks Femmes politiques: Mythes et symboles (1997) och Women, Immigration and Identities in France (2000).

Fakta om boken
Titel: Feminism - en introduktion
ISBN: 47-06526-5
Författare: Jane Freedman
Översättning: Karin Lindeqvist
Fackgranskning: Lena Gemzöe
Ca-pris: 277:- inkl moms,
internetpris 192:- inkl moms på www.liber.se

För information om denna bok kontakta
Annika Möller Libers redaktör
annika.moller@liber.se 040-25 86 36

För recensionsexemplar kontakta
Lena Wall lena.wall@liber.se
040-25 86 80

Om Liber
Liber AB, etablerat 1973, är ett av Nordens största utbildningsförlag med drygt 580 medarbetare och en omsättning på 880 miljoner kronor. Liber AB står för utgivningen av läromedel för skola, kurslitteratur/fackböcker för högskola och näringsliv samt kvalificerad fortbildning för yrkesverksamma. Utgivning inom de olika segmenten sker under förlagsnamnen Almqvist & Wiksell, Liber, Liber Ekonomi, Liber Kartor och Liber Hermods. Sedan januari 1993 ingår Liber i den holländska förlagsgruppen Wolter Kluwer.
Läs mer på www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera