Skip to main content

Forskare slår larm - härsken syn på marknaden

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 14:08 CEST

Nu går Sveriges 31 ledande och internationellt välrenommerade företagsekonomiska forskare samman för att i gemensam bok avslöja förhärskade vanföreställningar om vad en marknad är och hur den fungerar . Tillsammans med Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum (MTC) lanserar nu Liber Marknadsorientering - myter och möjligheter vars syfte är att stärka näringslivets konkurrenskraft på den globala arenan.

I Marknadsorientering - myter och möjligheter ger 31 ledande svenska marknads- och marknadsföringsforskare, varav 19 professorer i företagsekonomi, sina synpunkter på den globala marknadens villkor med utgångspunkt i omfattande forskning om interaktion, relationer och marknadsnätverk. I 18 kapitel behandlas hur marknadsorienteringen påverkas av bland annat av globalisering, informations- och produktionsteknologi, tjänsteutveckling, näringspolitik och relationen mellan samarbete och konkurrens.

- Hur svenskt näringsliv ska kunna ta vara på möjligheter och hantera hot i den föränderliga marknaden är oerhört viktiga frågor för företagare, politiker, myndigheter, marknadsförare och samhället i stort. Ett väsentligt problem är till exempel att analyser och åtgärder baseras på äldre myter och vanföreställningar om hur marknader fungerar. Denna bok vill belysa, öka kunskaperna och skapa debatt om dessa frågor, säger redaktör och medförfattare Lars-Gunnar Mattson.

Marknadsorientering - myter och möjligheter ger en praktisk och teoretiskt grundad helhetsbild med många illustrativa företagsexempel. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringslivet, men är också lämplig som kurslitteratur.

Välkommen till lanseringen av Marknadsorientering - myter och möjligheter den 11 september kl 15.00-16.30
Bankettsalen, IVA. Mer information finns på http://www.mtcstiftelsen.se/Bazment/1.aspx

 

Om redaktören:

Lars-Gunnar Mattsson är professor emeritus i internationell marknadsföring, Sektionen för marknadsföring, distributionsekonomi och industriell dynamik, Handelshögskolan i Stockholm.

Kontakt: 08-736 95 95, lars-gunnar.mattsson@hhs.se

Fakta om boken:

Titel: Marknadsorientering - myter och möjligheter

ISBN: 978-91-47-08892-8

Rek internetpris: 300 kronor

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy