Skip to main content

Internmedicin – omtyckt läroboksklassiker får rejält lyft och e-Labb

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:30 CET

Internmedicin har sedan 1978 varit en kunskapskälla för medicinstuderande under hela utbildningen, och en oumbärlig uppslagsbok för kliniskt verksamma. Nu lanseras femte upplagan, reviderad av den bästa svenska expertisen, med nya redaktörer och flera nyskrivna kapitel.

Många experter och framstående forskare har bidragit med nytt material och flera uppdateringar till nya upplagan av läroboken Internmedicin. Boken är anpassad för att möta upp kunskapskraven i dagens läkarutbildning.

– Vi har fått ett fantastiskt gensvar från alla medförfattare. De har varit mycket positiva till uppdateringsidén och medverkat snabbt och helhjärtat i genomförandet av projektet. Tillsammans har vi behållit den ursprungliga grundtanken med Internmedicin – att boken ska fungera som en kunskapskälla under hela utbildningstiden och även senare, inte bara något man läser i till sluttentamen, säger redaktörerna.

Internmedicin beskriver den stora gruppen medfödda och förvärvade sjukdomar som involverar kroppens olika organsystem såsom hjärta-lungor, cirkulation, mage–tarm, benmärg-blod, njurar, rörelseorgan och hormonsekretion.

– Vi är mycket glada över att denna klassiker inom läkarutbildningens kanske mest centrala del nu åter uppdaterats och moderniserats, denna gång även med interaktiva elektroniska läromoment. Kunskapsutvecklingen inom internmedicinen är mycket snabb. Det gäller inte minst förståelsen av cellulära och molekylära sjukdomsmekanismer och dess behandlingsmässiga konsekvenser. I den nya upplagan har samtliga kapitel tydligt reviderats, ett stort antal har helt skrivits om. Många nytillkomna illustrationer kompletterar textmassan, för ökad klarhet, säger redaktörerna Ulf Dahlström, Stergios Kechagias och Leif Stenke.

Boken är uppdelad i tolv delar utifrån de olika subspecialiteterna, vilket gör det enkelt för studenten att orientera sig i det omfattande materialet och koppla textinnehållet till den kliniska praxisen. Varje sjukdomstillstånd beskrivs grundligt med uppgifter om bland annat etiologi, förekomst, symtom, anamnes, utredning och behandling. I varje del belyses den centrala handläggningen genom nyskrivna kliniska fall. Varje kapitel avslutas med förslag på fördjupningsläsning, bland annat från svenska och internationella webbsidor. 

eLabbet – webbaserat interaktivt självstudiematerial

Till boken finns också eLabbet – ett webbaserat interaktivt självstudiematerial med många autentiska instuderingsfrågor, patientfall och kunskapstest. Det ger läsaren en möjlighet att testa sina faktakunskaper och dessutom får man möjlighet att handlägga patientfall som är autentiska. Interaktiviteten innebär att man får en återkoppling om varför de ställningstaganden man gjorde var fel eller rätt.

Internmedicin vänder sig till läkarstudenter, AT-läkare, allmänläkare, läkare under specialistutbildning och andra specialister.

Om redaktörerna:

Ulf Dahlström är professor i kardiologi vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han är specialist i internmedicin och kardiologi och verksam som överläkare vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Kontakt: ulf.dahlstrom@lio.se

Stergios Kechagias är docent och universitetslektor vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han är specialist i internmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi och verksam som överläkare vid Endokrin- och mag–tarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Kontakt: stergios.kechagias@liu.se

Leif Stenke är docent i hematologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Han är specialist i internmedicin och hematologi och verksam som överläkare vid Centrum för hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Kontakt: leif.stenke@ki.se

 

Fakta om boken:
Titel: Internmedicin
ISBN: 978-91-47-90863-9
Rek. Internetpris:  1140 kronor exklusive moms

Information:
Förläggare: Bengt Fundin, bengt.fundin@liber.se, 08 690 94 22
För recensionsexemplar och högupplösta bilder kontakta Hanna Hellzén Cramér, hanna.hellzencramer@liber.se, 08-690 93 77.

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy