Skip to main content

Jämställdhetsarbetet förbättrade Ericssons effektivitet med nära tio procent

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 16:02 CET

Tänk om hela den svenska processindustrin skulle ta jämställdhetsarbetet på allvar? Vad skulle det innebära för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft?

Vad är det som gör att män för det mesta hamnar i toppen och tar ledningen i företag och verksamheter? Trots att utbudet av kvinnor med konkurrenskraftig kompetens stadigt ökar, så envisas dessa mönster med att återuppstå.

Några som sökt svaren på dessa frågor är Hälsinglands Sparbank, Acreo och Ericsson i Hudiksvall, som deltagit i ett framgångsrikt forskningsprojekt inom Fiber Optic Valley. De har upplevt hur genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen.

Ericssonfabriken i Hudiksvall har genom sitt jämställdhetsarbete synliggjort normer som hämmat verksamheten. Resultatet är ökad effektivitet med nära tio procent och en attraktivare arbetsplatskultur.

Det handlar om att genusmedvetna chefer och ledare skapar jämställda organisationer där förväntningar och föreställningar om män och kvinnor, manligt och kvinnligt, blir synliggjorda och därmed möjliga att förändra! Och denna förändring leder till lönsammare företag.

Genusmedvetet ledarskap, resan från ickefråga till tillväxtfråga visar hur ett genusmedvetet ledarskap kan utveckla organisationer till attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser.

Boken innehåller exempel från både offentlig sektor och privat näringsliv som skildrar processen och resultatet från organisationer där chefer och ledare vågat utmana och förändra. I slutet av boken finns även goda råd till dem som vill påbörja sin egen förändringsresa.

”Att gå från ord till handling och omsätta insikter från forskningen i praktiken är inte lätt men absolut nödvändigt för att skapa ett mer jämställt och hållbart arbetsliv. Det är en synnerligen inspirerande berättelse både för forskare som är intresserade av organisations- och genusfrågor och praktiker som vill verka för ett bättre arbetsliv för alla”.

Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning, KTH

”Jämställdhet är inte bara en likabehandlingsfråga, det är i lika hög grad en fråga om produktivitet och konkurrenskraft. Eftersom jämställdhetsarbetet är kopplat till organisationens värdegrund måste jag som ledare vara en förebild och driva utvecklingen framåt, frågan går inte att delegera på samma sätt som organisationens normala projekt”.

Pär Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna

Om författarna
Marita Svensson, projektledare på Fiber Optic Valley, har bland annat det strategiska ansvaret för genusperspektivet inom innovationssystemet. Hon arbetar både som konsult, styrelseordförande och ledamot i ett flertal bolag och organisationer. Medförfattare till böckerna Mellanchefen – en maktpotential och Middle Managers as Change Agents.

Susanne Andersson är forskare med fokus på genus, organisation och ledarskap och arbetar vid Genusvetenskapen, Stockholms universitet. Susanne har studerat organisationer ur ett genusperspektiv i tolv år. Suysanne har bl.a. skrivit; Ordnande praktiker – En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter och inom aktionsorienterad genusforskning boken Mellanchefen – en maktpotential.

Eva Amundsdotter arbetar som genusforskare i olika projekt, bland annat vid Stockholms universitet och Luleå tekniska universitet. Hon disputerade 2009 och i hennes avhandling utforskas genus och förändringsprocesser tillsammans med deltagare i olika nätverk. Hon har tidigare bl.a. gett ut böckerna; Att framkalla och förändra ordningen – aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer. Den jämställda arbetsplatsen – en metodbok.

Christina Franzen är vd och seniorkonsult i Näringslivets Ledarskapsakademi och arbetar i huvudsak med ledningsgrupper och chefer. 2009 utsågs Christina till årets ledarutvecklare på Kompetensgalan. Hon har tidigare bland annat gett ut böckerna; Jämställdhet, människovärde och mänskliga rättigheter och Det lönar sig - om genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri.
http://www.ledarskapsakademi.se/

Ann-Sofie Däldehög är kommunikationsansvarig för genus- och jämställdhetsfrågor inom Fiber Optic Valley. Hon har flera års erfarenhet som informatör och kommunikationskonsult både inom offentlig och privat sektor, bl. a. på Vattenfall samt som grundare och delägare i PR-byrå i Åre/Östersund. Medförfattare i boken Middle Managers as Change Agents. www.fiberopticvalley.com

För mer information läs på: www.genusmedvetetledarskap.se

Fakta om boken
Titel:                Genusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga.
ISBN:               978-91-47-09863-7
Läs ett smakprov av boken här

Information
Förläggare: Sten Lindquist, sten.lindquist@liber.se, 040-25 86 94.
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se.
Här finns högupplösta bilder: http://b2b.liber.se/bild/ 

www.ikarriären.se

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy