Skip to main content

Liber levererar digital lösning som hjälper Kunskapsskolans lärare att få mer tid med eleverna

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2014 07:00 CET

Liber levererar digitalt kursbibliotek i NO, Spektrum, till alla 8 000 elever i högstadiet på Kunskapsskolan.

Digitaliseringen av skolan har i huvudsak handlat om tillgång till internet och datorer. Men nu börjar skolorna se att det krävs innehåll för att investeringen ska resultera i bättre elevresultat. Till skillnad från många andra satsningar, som fokuserar på hårdvara och internet, är resultatet att fokusera på digitalt innehåll uppmuntrande!

  • 90% menar att Spektrum tillför ett värde, eller ett stort värde och majoriteten menar att Spektrum hjälper eleverna att nå bättre resultat.
  • 80% anser att Spektrum ger stöd åt lärarna i deras bedömningsarbete
  • Alla de tillfrågade menar att Spektrum hjälper eleverna att förstå teori och fakta bättre. Över 25% anser att detta sker i stor utsträckning.
  • 80% anser att Spektrum hjälper eleverna att förklara termer och begrepp och 40% anser att detta sker i stor utsträckning
  • Både lärare och elever använder Spektrum varje vecka.
  • Fler än 55% säger att man spar en timme, eller mer, i för och efterarbete, per vecka.

Liber erbjuder ett onlinebokskoncept till Sveriges grund- och gymnasieskolor. Konkret innebär det att lärare får enkel tillgång till kunskapsstoffet som krävs i undervisningen, dvs. det som läroplanen kallar för det centrala innehållet. Formatet är digitalt och kunskapsstoffet är förpackat som verktyg, t.ex. övningar, laborationer och andra tillämpningar, som hjälper läraren att utveckla elevernas förmågor.

Lösningen som Liber realiserat med Kunskapsskolan adresserar två centrala utmaningar som svensk skola står inför då man nu väljer att digitalisera, nämligen lärarens tid och att skapa en likvärdig skola.

Lärarens tid
Forskningen är entydig då det gäller sambandet mellan den tid läraren har för att undervisa och de resultat eleverna når.

- Lärarna som har enkel tillgång till digitala verktyg, som syftar till att utveckla elevernas förmågor, baserat på det centrala innehållet, får mer tid över för eleverna då man nu enkelt får tillgång till det kunskapsstoff som läroplanen kräver. Undersökningar visar att digitalisering som gjorts, och då utan att ge lärarna dessa verktyg, leder till att digitaliseringen tar tid från undervisningen

En skola med samma förutsättningar
Den enskilda lärarens tid och kompetens styr kvalitén på det digitala undervisningsmaterialet. Då mognaden avseende att använda digitala resurser är ojämn och lärarens förmåga att säkerställa kvalitetssäkrat kunskapsstoff och tillämpningar varierar så riskerar digitaliseringen av svensk skola att leda till en än mer ojämn skola, något som ingen avser.

- Rektorn kan ta ansvar för att alla elever får digitalt material som är både kvalitetsgranskat och åldersadekvat.

Lösning
Under de senaste sex månaderna har Kunskapsskolans lärare har haft tillgång till Libers digitala NO-kursbibliotek, Spektrum. Det digitala NO-kursbiblioteket Spektrum är det centrala innehållet, anpassat till läroplanens syfte, förpackat som verktyg för att utveckla elevernas förmågor. Utifrån den struktur som Kunskapsporten stödjer läraren i undervisningen länkas de relevanta delarna av det centrala innehållet från Spektrum in i Kunskapsportens olika delar.

Resultatet blir att läraren vet att man har enkel tillgång till kvalitetssäkrat innehåll, som en del, i undervisningen.

- ”Vårt uppdrag är att hjälpa våra elever nå kunskapskraven. För att kunna göra det måste vi ständigt bistå våra lärare med resurser för att genomföra detta arbete varje dag. Samarbetet inom NO med Liber är ett exempel på hur vi gör detta.” säger VD Fredrik Lindgren

- Kunskapsskolans mål att hjälpa lärarna lyckas är tydlig. Ny teknik gör det möjligt att integrera traditionella läromedel med Kunskapsskolans väl utformade pedagogik. Detta är något fler och fler pedagoger och IKT-ansvariga ser som nästa självklara steg efter det att man investerat i tillgång till internet, datorer och annan hårdvara, berättar Patrik von Bergen, Försäljnings- och Marknadsdirektör på Liber.

Kunskapsskolans lärare har haft tillgång till Libers NO-kursbibliotek, Spektrum, i snart 6 månader och resultaten ovan är resultatet av en enkät som genomförts där Kunskapsskolans NO-lärare svarat på frågor.

Kunskapsskolan och Liber berättar om lösningen och de svar som lärarna lämnat i en enkätundersökning under Skolforum den 28 oktober, kl. 14.00, Sal A8.

Anmälan att deltaga i seminariet görs här


Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.