Skip to main content

Liber visar vägen med största e-satsningen i läromedelsbranschen: ”Nivån på användandet av datorn i skolan avgör nyttan och visar vägen till ett nytt sätt att undervisa”

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2011 14:57 CEST

Nu digitaliserar Liber läromedel i alla huvudämnen för högstadiet och gymnasiet och kompletterar dessa med webbaserat lärmaterial. E-satsningen, som utgörs av 75 onlineböcker och 47 Pluswebbar vid kursstart, stöttar den utbildningsreform som inom kort träder i kraft för grundskola och gymnasium.  Målet är att förenkla för läraren att använda de datorer som nu finns i undervisningen.

Skolstarten 2011 kommer vara mer digital än någonsin då målet för allt fler skolor är att kunna erbjuda varje elev tillgång till en egen dator. I samband med detta växer också behovet och intresset för e-läromedel.

– Enligt de rektorer jag pratat med så är målet med datoriseringen att börja arbeta på ett nytt sätt. Men vägen till det nya är inte tydlig. Vår metod bygger på att vi låter datoriseringen börja där lärarna är. Alla förstår hur man ska använda en bok. När nu boken är integrerad med Internet så förenklar det för läraren att utnyttja alla de möjligheter som datorn och Internet erbjuder. Libers fokus är att hjälpa lärarna att individualisera, anpassa och integrera boken med alla de lärresurser och möjligheter som Internet erbjuder. Precis som med den traditionella läroboken är vår e-satsning utformad för att stötta läraren med pedagogiskt innehåll och struktur, anpassat till de nya läroplanerna och med en fungerande lärprocess, sägerPatrik von Bergen, marknadsdirektör på Liber.

Liber informerar nu rektorer, lärare och kommuner om sin e-satsning som är fokuserad just på användandet och erbjuder gratis prova-på för alla Onlineböcker och Pluswebbar. Ett samarbete med sajten Lektion.se har inletts där erbjudanden och forum för diskussion finns inom kort. Här kommer också information och produktnyheter presenteras löpande.

– Vi vill skapa ett forum för debatt och dialog rörande e-läromedel. Det finns många som vill, kan och tycker massor! På så vis sprids kunskap och engagemang bland lärare. Tillsammans vill vi öka användandet och frigöra tid för lärarna, sägerPatrik von Bergen.

Fakta om Libers e-läromedel

Med hjälp av onlineboken, som nås via inloggning på webben, kan läraren enkelt koppla samman alla de resurser som finns på internet med läromedlet. Läraren kan direkt i boken ge instruktioner, förklaringar och läxanvisningar. E-läromedlet gör det enklare att individualisera och anpassa utbildningen till elevernas behov, samtidigt som man följer läroplanen och säkrar kunskapsprogressionen.

I Pluswebben finns mer material och övningar än i boken. Den är interaktiv och utnyttjar alla datorns fördelar såsom automatisk rättning, pedagogisk återkoppling, visualisering i form av ljud, bild, animationer och filmklipp samt resultatuppföljning för både elever och lärare.

Man köper tjänsten som abonnemang och betalar per elev och år. Priset för en tjänst är 99 kronor (vissa titlar inom yrkesprogrammenhar ett högre pris) för gymnasieämnena. För årskurs 7 - 9 är priset 79 kronor. 

För mer information

Patrik von Bergen, Försäljnings- och Marknadsdirektör, patrik.von.bergen@liber.se, 0766-31 07 35.

Liber AB, etablerat 1973, är Nordens största läromedelsförlag med utgivning som riktar sig till hela utbildningsmarknaden och till professionella yrkesutövare inom ekonomi, juridik, beskattning, medicin/vård, pedagogik, teknik och offentlig förvaltning samt mot allmänmarknaden kartor. Ägare sedan 2007 är Bridgepoint Capital Ltd. www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy