Skip to main content

Libers skolledarpris har delats ut – Söråkers Skola i Timrå vann!

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 09:52 CEST

Tre lyckliga och stolta skolledare mottog priser och lyssnade till juryns motiveringar. Fredrik Hammarström, rektor på Söråkers skola, Carina Leffler, rektor på Adolfsberg, Vittra, Helsingborg och Maija Möller Grimakova, rektor vid Fredrikshovs slotts skola i Stockholm, är alla skolledare som lyckats kombinera dagens teknologiska möjligheter med pedagogik och läroplanssäkrat innehåll på ett framgångsrikt sätt.


”I allt förändringsarbete handlar det om att få med sig sin personal. Jag vill ge en stor eloge till dem som har följt med på den här resan och tagit till vara på de positiva möjligheterna med den digitala  tvecklingen på Söråkers skola”, säger Fredrik Hammarström, förstaprisvinnaren till stipendiesumman på 30 000 kronor.


Carina Leffler, vinnare av Libers Onlineböcker: Tack! Jag skulle vilja citera en av Vittra Adolfsbergs avgångselever som i våras stod inför en stor skara rektorer och lärare på Framtidens läromedel och sa "Ni säger att vi ska lära oss inför framtiden – men jag står här nu. Jag vill vara med och påverka, vara en del av allt som händer nu. Stäng inte in era elever i en bok. Ge dem tillgång till världen och ge
värden tillgång till dem."


Maija Möller Grimakova, vinnare av Liber espresso, ett digitalt multimediaarkiv för F-6: Jag är oerhört tacksam för utmärkelsen och det kommer att motivera mig att göra ett ännu bättre jobb!

Att det är många skolor som redan gjort satsningen med en dator till varje elev, eller är i fasen att starta med sin implementering, märktes på antalet ansökningar till årets Skolledarpris. Priset delas ut i samarbete med Liber AB och Stiftelsen Helge Åkerlunds Donationsfond. Rekordmånga rektorer hade nominerats och många av nomineringarna höll hög kvalitet enligt Susanne Svensson, jurydeltagare
och E-förlagschef på Liber AB. 

”Det är glädjande att så många skolledare nu inser att bara för att man köper in datorer till skolan så har man inte automatiskt lyckats med sin it-satsning. Det krävs mer än så för att framgångsrikt använda tekniken i den pedagogiska processen och nå skolverkets mål, ” säger Susanne Svensson.

Juryns motiveringar löd:

Fredrik Hammarström brinner för e-lärande. Han är aktiv och ledande i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Fredrik ser inte tekniken och e-läromedel som självändamål, utan som medel för att nå målen. På det sättet stärker han lärandet och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen. Fredrik engagerar sig som ledare, stöttar pedagogerna och skapar de rätta förutsättningarna. Det gör han genom att ge dem e-läromedel, verktyg och en gedigen fortbildning. Fredrik ser till att lärandet inom gruppen är en kontinuerlig process. Han tar sig själv tid till detta, men han ger också pedagogerna tid. Några av dem har utvecklats till att själva bli experter. Fredriks engagemang stannar inte vid den egna skolan, han har skapat ringar på vattnet. Flera andra skolor och förskolor har börjat få upp ögonen för
hans utvecklingsarbete. På så sätt har han inspirerat andra så att de också börjar brinna för e-lärande, bli aktiva och ledande i arbetet med att använda eläromedel för att utveckla pedagogiken, så att de också kan förbättra sina elevers resultat.

Carina Lefflers motto är ”Viktigt - och på riktigt!” För henne är det ett sätt att sammanfatta att elever måste känna att det de lär sig och det de arbetar med gör skillnad för dem själva och att de har möjlighet att påverka sin och andras framtid. Med dessa ord i ryggen har hon inspirerat och engagerat sin skola till att
bokstavligen kasta sig ut i e-lärandet. Carina har gett pedagogerna förtroende, ansvar och pedagogiskt svängrum att förändra lärandet till framtidens förutsättningar. Carina har lyft det pedagogiska samtalet till en nivå där alla blir medvetna att e-lärandet förändrar både inlärning och det pedagogisk ledarskapet
i grunden. Hon bygger också på vetenskaplig grund och samarbetar med en professor i pedagogik och ledande forskare inom e-lärandet. Det har fått pedagogerna att lyfta blicken och se nya möjligheter med att använda digitala hjälpmedel och e-läromedel i strävan att utbilda ungdomar och barn.

Maija Möller Grimakova skapar förutsättningar för pedagogerna att förverkliga sina idéer om ur skolan på bästa sätt kan använda tekniken för att göra lärmiljön så optimal som möjligt. Allt för att eleverna ska förbättra sina resultat och förbättra skolans resultat ytterligare. Hon möjliggör e-lärande genom att avsätta itd för pedagogiska diskussioner varje vecka, låter pedagogerna lära av varandra genom skolans system med lärspridare och uppmuntrar besök på seminarier och mässor. Hon tillåter eperimenterande och testande av nya arbetsmetoder. Hon förespråkar att man använder sig av nya e-läromedel och lärverktyg och ser möjligheter och stöttar användningen av de digitala hjälpmedlen. Maija fokuserar
på att hitta nya sätt att utmana eleverna och utveckla skolans metoder att nå målen.

För mer information, kontakta E-förlagschef Susanne Svensson, Liber AB
Tel +46 8 690 90 16
Mobile +46 70 676 90 16
susanne.svensson@liber.se

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera