Skip to main content

Ökat samhällsintresse för rättspsykologi

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 11:23 CEST

Tragedierna i Arboga, Rödeby och Stjärnsund har djupt engagerat svenska folket. Det mediala spelet kring rättegångarna ger allmänheten möjlighet att följa förloppen, som in sin tur leder till debatter såväl på ledarsidor som vid middagsborden. Allt fler önskar förstå hur vårt rättsväsende fungerar och intresset för rättspsykologi har därför ökat dramatiskt. Rättspsykologi är numera ett av de delområden inom psykologin som växer allra snabbast. Nu lanserar Liber Handbok i rättspsykologi, skriven av 23 specialister inom ämnet.

Den forskning som pågår inom rättspsykologin har uppvisat en närmast explosionsartad utveckling under de senaste 20 åren. Under ledning av professorerna Pär Anders Granhag och Sven Å. Christianson är Handbok i rättspsykologi skriven av 23 författare som alla är specialister inom rättspsykologi eller angränsande områden med relevans för det svenska rättsväsendet.

- Boken vänder sig till många samhällsaktörer, exempelvis rättsväsendet, socialtjänsten, säkerhetssektorn och kriminalvården. Till detta kommer allmänhetens stora intresse för psykologiska aspekter av brott, brottslingar och brottsutredningar, säger Sven Å. Christianson och Pär Anders Granhag.

Handbok i rättspsykologi ger först en översikt av grundläggande psykologi och handlar därefter om vad som sker när ett brott begåtts till dess att en skyldig döms och tas om hand av kriminalvården eller rättspsykiatrin. Svenska och internationella forskningsresultat presenteras och diskuteras, liksom praktiska erfarenheter och tillämpningar i rättsväsendets dagliga arbete. Boken vänder sig till alla som i utbildningssammanhang eller i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med det rättspsykologiska kunskapsfältet.

Om författarna:

Sven Å. Christianson är professor och legitimerad psykolog vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall. Han har medverkat som sakkunnig nationellt och internationellt i en rad uppmärksammade rättsfall och är ofta expertkommentator i tv, radio och press.

Kontakt: scn@psychology.su.se

Pär Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs universitet, rättspsykologiskt sakkunnig i Sverige och andra länder samt verksam i ett omfattande internationellt forskningssamarbete. Kontakt: pag@psy.gu.se

Fakta om boken:

Titel: Handbok i rättspsykologi

ISBN: 978-91-47-05287-5

Rek internetpris: 519 kronor

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy