Skip to main content

Så blir workshops och arbetsmöten meningsfulla

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:09 CEST

När var du senast på ett engagerande möte? Vad blev resultatet? Nu lanserar Liber boken som visar hur man kan ta till vara sin verksamhets kanske största outnyttjade potential till utveckling - det produktiva och meningsfulla mötet.

Boken Workshops och arbetsmöten - verktygslåda för meningsfulla möten ger en komplett verktygslåda för att på bästa sätt förbereda, genomföra och följa upp workshops och andra arbetsmöten effektivt. I boken beskrivs 26 olika metoder, verktyg och tekniker på ett enhetligt sätt som gör dem enkla att tillämpa.

- Många känner en frustration över att deras tid inte används väl eftersom möten ofta är illa förberedda, dåligt genomförda och saknar en tydlig fortsättning.Till exempel bör man aldrig kalla till ett möte som inte har ett bestämt syfte och förväntat resultat. Sedan ska man vara tydlig med vilka rollerna är. Det är mötesdeltagarna som har ansvar för syftet, punkterna på agendan, besluten och resultatet. Den som har rollen som s.k. facilitator* ställer de viktiga frågorna, använder tekniker för att engagera deltagarna och bygger konsensus kring resultatet, säger bokens författare Krister Forsberg.

Boken har skrivits för praktisk användning och vänder sig till alla som vill skapa meningsfulla möten. Boken inleds med vilka förutsättningarna är för arbetsmöten och workshops. I kapitel 2 beskrivs olika mötesformer. Kapitel 3 och 4 handlar om att leda mötesdeltagarna genom processen, om att kommunicera, återkoppla och leda. I kapitel 5 beskrivs hela processen, från planering till rapportering av resultat. Boken avslutas med en utförlig beskrivning av 26 olika metoder, verktyg och tekniker.

- En grupp är ganska dålig att på egen hand lösa ett problem eller ta ett beslut. Rollen facilitator behövs för att leda mötesdeltagarna så att förväntat resultat uppnås.Att leda en grupp mötesdeltagare kan vara båda komplext och utmanande. Det går inte alltid som man tänkt sig. Därför måste man vara förberedd på att hantera olika situationer. Den goda nyheten är att facilitering är en färdighet som alla kan lära sig att behärska, säger Krister Forsberg.

* Facilitator är en person som arbetar med att få en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt resultat. Facilitatorn åstadkommer detta genom att koncentrera sig på processen, och genom att lyssna noggrant på alla inblandade för att få fram de krafter som vill till samma mål. Facilitatorn fungerar bäst som neutral och utan formell makt eller extra expertkunskap i själva sakfrågan. (Källa Wikipedia)

Om författaren:

Krister Forsberg är facilitator, kursledare och expertkonsult. Han har tidigare arbetat på Ericsson där han ingått i flera ledningsgrupper. Idag driver han egen verksamhet med inriktning på ledarskap och facilitering. Krister har tidigare skrivit "Målbaserat ledarskap" och "Leda genom mål". Kontakt: mail@kristerforsberg.com

Fakta om boken:

Titel: Workshops och arbetsmöten - verktygslåda för meningsfulla möten

ISBN: 978-91-47-09015-0

Rek internetpris: 238 kronor

Information:

Förläggare: Anders Abrahamsson, anders.abrahamsson@liber.se, 040-25 86 15.

För recensionsexemplar eller högupplöst bild kontakta Nina Kerfstedt, nina.kerfstedt@liber.se, 08-690 92 34.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.