Skip to main content

Så kan den offentliga sektorn bli ännu bättre – utan att sluka mer resurser

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 13:47 CEST

Är du politiker? Eller jobbar du inom en förvaltning och vill förbättra hur du och din avdelning gör ert jobb? Kanske är du en så kallad ”förnyelsebyråkrat” som inte riktigt fått till den förändring du så gärna vill åstadkomma? Då kommer du ha glädje av en ny bok som handlar om hur den svenska offentliga sektorn kan bli bättre. Författarna Martin Fransson & Johan Quist är båda verksamma vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstad universitet.

Om någon säger ”effektivitet”, vad ser du då framför dig? Kanske dyker bilden av det ”löpande bandet” upp, där varor massproduceras i en jämn takt. Det är i så fall inte så konstigt, eftersom det löpande bandet för många utgör själva sinnebilden av en effektiv verksamhet. Men offentlig verksamhet handlar om människor, inte om varor. Ska du mäta effektiviteten i en förvaltning fungerar det därför inte att tänka utifrån ett så kallat varulogiskt perspektiv. Varulogiken ger tvärtom väldigt många oönskade konsekvenser när den tillämpas på offentlig verksamhet. I den här boken introduceras istället tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och utveckla offentliga tjänster.

– I en fabrik förädlas råmaterial steg för steg till färdiga varor. Mot betalning skickas varorna via distributionskanaler till kunder för förbrukning. Kunden, som är utestängd från arbetsflödet, beställer, tar emot och förbrukar det som produceras. Tjänstelogiken tar däremot hänsyn till att medborgarna är olika och att de ofta deltar i värdeskapandet själva, till exempel genom att interagera med myndigheternas system. Styrningen, lösningarna och förutsättningarna för en effektiv verksamhet blir då helt annorlunda, förklarar Martin Fransson.

Han och författarkollegan Johan Quist är verksamma vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ett internationellt ledande forskningscenter med fokus på värdeskapande genom tjänster. Sedan 1990-talet har de arbetat med att utveckla den svenska statsförvaltningen och har jobbat med ett nätverk av myndigheter i många år. Nu tycker de båda att det är hög tid att svensk förvaltning tar till sig den tjänstelogik som utvecklats inom tjänsteforskningen.

– Det stora problemet med den offentliga verksamheten idag är att så länge vi inte ser hur saker och ting hänger ihop kommer det aldrig att fungera optimalt, säger Johan Quist och tar Försäkringskassan som exempel.

– Om en person blir långvarigt sjuk ska Försäkringskassan agera på ett bestämt sätt, vilket förstås är viktigt med tanke på deras uppdrag. Men pusslet är alltid större än så. För den enskilda som drabbats innefattar den här livshändelsen även kontakter med till exempel sjukvård, dagis och skola. Om Försäkringskassan då har ett alltför introvert perspektiv kommer myndigheten aldrig att fånga medborgarens hela situation – och vi får då höra det som så ofta sägs i debatten, ”Sjukvården fungerar inte”, ”Skolan fungerar inte”. Men det som inte fungerar är att helhetssynen saknas, och istället uppstår en fragmentering och styckning av den offentliga sektorn. Något som i sin tur kommer från den privata sektorn och det varulogiska tänkandet, där det är de enskilda delarna som mäts och bedöms.

Boken riktar sig till chefer och anställda inom offentlig sektor, och studenter på olika förvaltningshögskolor.

– Men vi vill förstås att den blivande statsministern läser boken. Stuprörsförvaltningen som vi vill bort från börjar på regeringskansliet, det är där som förutsättningarna för nytänkande när det gäller den offentliga sektorn skapas, säger Johan Quist och Martin Fransson.

Om författarna
Johan Quist (@drquist) och Martin Fransson (@drfransson) är verksamma vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstad universitet (ctf.kau.se), ett internationellt ledande forskningscenter med fokus på värdeskapande genom tjänster. Sedan 1990-talet har de arbetat med den gemensamma agendan att utveckla den svenska statsförvaltningen. Vid sidan om forskningen är de flitigt anlitade som föreläsare och rådgivare i utredningar om offentlig förvaltning.

Fakta om boken
Titel: Tjänstelogik för offentlig förvaltning - en bok för förnyelsebyråkrater 
ISBN: 978-91-47-11684-3
Bläddra i ett smakprov
Köp boken här

Information
Förläggare: Anders Abrahamsson, anders.abrahamsson@liber.se, 070-625 86 25
För recensionsexemplar kontakta Karin Herman, karin.herman@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/
http://www.ikarriären.se/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy