Skip to main content

Utanförskap och ”innanförskap” – En distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 10:02 CEST

Är integration möjlig – eller ens önskvärd? I den offentliga debatten klagas det ofta antingen på bristande insatser i samhället för integration eller att integrationen misslyckats på grund av fel insatser. Men hur ska då den nyanlände som inte anses vara ”tillräckligt” integrerad uppfatta sig själv? Lever denne bara i totalt utanförskap? Och gäller det likaså för den arbetslöse?

Vad som menas med integration eller vilka som ska integreras till vad förblir oklart. Integrationstanken riskerar att stämpla och försvåra situationen för socialt utsatta, såsom nyanlända, arbetslösa, hemlösa osv., men även för de som själva valt att vara ”utanför”, vare sig det t.ex. gäller religiösa eller politiska organisationer, sociala subkulturer eller nätverk.

I boken argumenterar författaren för ett nytänkande, ett paradigmskifte inom samhällsvetenskaperna – från den hittills dominerande tanken om integration till en fokus på distinktionen inklusion/exklusion. Författaren visar, med hjälp av ett nytt teoretiskt perspektiv, att vi alla kontinuerligt ingår i samhället, men att vi samtidigt antingen är inkluderade eller exkluderade i samhällets olika delar eller system. I synnerhet står vi utanför alla de otaliga organisationer och grupper som vi inte lyckats få tillträde till. Vårt samhälle skiljer sig från tidigare samhällen i flera avseenden. Det ger å ena sidan förutsättningar för flertalet att kunna välja att ingå i vissa sociala sammanhang och samtidigt stå utanför andra. Å andra sidan skapar nationsstater och andra organiserade system nya hinder för många enskilda och grupper.

Författaren visar att frågan om att vara innanför eller utanför samhällets olika delar i första hand handlar om kommunikation och kommunikationschanser. I boken ingår också en socialhistorisk studie av den i skönlitteraturen, filosofin och samhällsvetenskaperna mångomtalade främlingen. Andra teman som behandlas i boken är: Hur kan vi förstå likhet respektive olikhet på ett meningsfullt sätt? Hur kan vi förstå samhället som ett globalt samhälle som samtidigt präglas av kulturell mångfald? Vad menas egentligen med ”etnisk”? Och hur kan samhället hantera mångfaldsfrågor?

Titel: Inklusion och exklusion. En distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället.

Om författaren: Jan Inge Jönhill är docent i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Han arbetar också med forskning vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Kontakt: Jan Inge Jönhill, jan.i.jonhill@oru.se

Information: Förläggare: Johan Lindgren, Johan.Lindgren@liber.se, Tel: 0721-825681 

För recensionsexemplar kontakta: Sofie Breslin, Sofie.Breslin@liber.se.

Högupplösta bilder finns på: http://b2b.liber.se/bild

ISBN: 978-91-47-09574-2

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy