Skip to main content

Återinför vårdbiträden inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 08:08 CET

Liberalerna föreslår idag att vårdbiträden, utan krav på formell utbildning, återinförs inom vård och omsorg för att avlasta mer kvalificerade yrkesgrupper. Det gör vården mer effektiv och skapar också möjligheter för nyanlända invandrare att få en väg in på svensk arbetsmarknad.

– Med vårdbiträden kan vi se till att sjuksköterskor och undersköterskor kan ägna sig åt det som de är utbildade till att vårda och ta hand om patienter och samtidigt minska belastningen för våra medarbetare i Region Skåne, säger Gilbert Tribo (L) Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor, bädda sängar och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning, säger Gilbert Tribo (L) Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.


Sverige står samtidigt inför den största integrationsutmaning någonsin i att skapa möjligheter till jobb för nyanlända invandrare.

– Att återinföra vårdbiträden är att sänka trösklarna in på svensk arbetsmarknad för denna grupp. Samtidigt bidrar det till att utföra arbetsuppgifter som verkligen behövs inom sjukvården, säger Gilbert Tribo (L) Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.Fakta:


–SKL uppskattar att drygt 200 000 personer kommer att behöva anställas inom vård och omsorg fram till 2023.


–Antalet anställda inom hälso- och sjukvården har aldrig varit fler än idag.


–Sedan mitten av 90-talet har antalet läkare och sjuksköterskor ökat med 55 respektive 26 procent.


–I ett internationellt perspektiv har Sverige betydligt fler sjuksköterskor än snittet inom OECD.


–Trots mer resurser och fler händer i vården, så faller produktiviteten.


–En viktig förklaring är det som flera studier visar; att mycket tid används till annat än till det som deras akademiska utbildning var ämnat för.


För mer information:

Gilbert Tribo (L) Oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 0768-87 03 07

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy