Skip to main content

L kritiska till tystnadskulturen i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 07:22 CET

Igår sände Uppdrag Granskning ett reportage om den bristande öppenheten i Region Skåne. Inslaget kunde visa att vårdanställda drar sig för att rapportera oegentligheter av rädsla för repressalier. Gilbert Tribo (L), oppositionsledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, intervjuades i inslaget och är bekymrad över utvecklingen:

- Det har uppstått en tysthetskultur med anställda som är rädda för att bli utfrysta eller uppsagda om de framför sina synpunkter. Så kan vi inte ha det; Region Skåne ska vara en tillåtande organisation med högt i tak, säger Gilbert Tribo.

Som ett led i sin granskning begärde SVT ut 7000 mail. Inte ett enda lämnades ut av Region Skåne. Gilbert Tribo (L) är kritisk:

- Det är bara i undantagsfall som ärenden bör beläggas med sekretess. Nu tycks det ha blivit något man gör slentrianmässigt för att försvåra granskningen av vissa beslut, säger Gilbert Tribo.

- Detta är i förlängningen en demokratifråga. Hur ska medborgarna kunna hålla de styrande politikerna till svars om det inte går att få ut handlingar som borde vara tillgängliga för allmänheten? undrar Gilbert Tribo.

Mer information och kommentarer:

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare och vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Skåne
gilbert.tribo@liberalerna.se
0046-768 87 03

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera