Skip to main content

Liberalerna: Nej till höghastighetståg ger mer järnväg i Skåne

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2016 10:21 CEST

Liberalerna vill skrota planerna på att bygga höghastighetsbanor mellan Malmö/Göteborg och Stockholm. Detta frigör resurser till andra viktiga infrastruktursatsningar som investeringar i arbetspendlingen och i underhåll. En prioriterad satsning för Liberalerna är finansieringen av en fyraspårig järnväg mellan Lund-Hässleholm. Partiet vill även satsa på att bygga Ostlänken och ett dubbelspår mellan Göteborg och Borås. Skälen till att Liberalerna säger nej till höghastighetsbanor är att satsningen är ekonomisk oförsvarbar.

– I detta statsfinansiella läge, då finansministern lånar i en högkonjunktur och saknar en plan för hållbara finanser, är det ansvarslöst att investera i ett projekt som experterna dömer ut som olönsamt. Magdalena Andersson äventyrar statens finanser, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

– Kostnaden för höghastighetsbanorna motsvarar hela 13 Öresundsbroar. Att det skulle finnas pengar kvar till andra infrastruktursatsningar är mycket svårt att föreställa sig. Risken är överhängande att de regionala satsningar som faktiskt är viktiga för vanligt folk då skulle slopas, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

– Skåne lider svårt av akuta kapacitetsbrister i järnvägen. Frekventa förseningar och inställda tåg är vardag för de skånska resenärerna. Ett nej till höghastighetstågen tryggar våra möjligheter att hantera kapacitetsbristerna i dagens järnväg och satsa på de infrastrukturprojekt som kommer vanliga svenska medborgare till nytta, säger Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.


Faktaunderlag:

Höghastighetsjärnväg beräknas kosta mellan 190-320 miljarder kronor. Därefter tillkommer dessutom kostnader för själva tågen och de nya stationerna. När Alliansregeringen föreslog att höghastighetsbanorna skulle byggas beräknades kostnaden till ca 125 miljarder kronor. Som jämförelse är hela den statliga investeringen i ny infrastruktur nu på ca 25 miljarder kronor per år. Konjunkturinstitutet bedömer att både utgiftstaket och målet för det finansiella sparandet kan behöva förändras om höghastighetsbanorna ska byggas.

Sverigeförhandlingen föreslår att en betydande del av kostnaden ska lånefinansieras. Räntekostnaderna beräknas i sådana fall totalt skulle uppgå till mellan 65 till 170 miljarder kronor i dagens penningvärde beroende på återbetalningstid. Vid sidan av växande underskott i de offentliga finanserna skulle höghastighetsbanorna tränga undan andra väsentliga infrastrukturprojekt och hota möjligheten till ett tillräckligt underhåll av befintliga banor.


För mer information:

Mats Persson (L) 073-679 37 33

Gilbert Tribo (L) 076-887 03 07

Cristina Glad (L) 070-816 85 70

Adam Alfredsson, pressekreterare åt Mats Persson (L)
070-2986790

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Kommentarer (1)

  Vad menar Liberalerna med att prioritera Ostlänken?.Den planeras ju också som hh-bana för 320 km/tim
  Jan Björklund. föreslog 2012 var ju att man skulle bygga banan för 250 km/tim. Det är ju standardhastighet på alla nybyggda banor i Sverige och är väl helt okontroversiellt. Allt över 249 är ju dessutom hh-banor enligt EU:s terminologi. Och då skulle man inte behöva tillgripa de extremt dyra spårlösningar som 320-banor kräver enligt Trafikverket.
  Jag har följt den planering som lett till förslaget om Ostlänken i ca 25 års tid och sett hur det alltmer utvecklats från att förbättra förbindelserna från Östergötland-Sörmland mot Stockholm till något som inte har något samband med de småstäder, internationellt sett, som banan ska trafikera. Sedan finns ju extravaganser som ex-vis en tunnel under halva Norrköping lika lång som Citytunneln. Dessutom station på en bro i upphöjt läge för tillsammans en kostnad av ett okänt antal miljarder
  De senaste kalkylerna pekar på att Ostlänken skulle kosta 55 miljarder. Det innebär nästan åtta (!) gånger så mycket som den ursprungliga kalkylen på sju miljarder. Det är alltså hög tid att tänka om - även när det gäller Ostlänken!
  HÅKAN NORÉN, Nyköping, tel 0155-215682. e-pst hbanoren@gmail.com

  - Håkan Norén - 2016-05-30 11:58 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.