Skip to main content

Ökade kostnader för Folktandvården 2016

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 12:00 CET

Med anledning av att moderbolaget Region Skåne Holding AB den 15 december beslutade om ett avkastningskrav för verksamhetsåret 2016 på 45 MSEK för Folktandvården Skåne AB istället för 15 mkr kronor som Folktandvårdens styrelse beslutade den 14 december skickar idag styrelsen in en skrivelse till ägarna för Region Skåne Holding ABom vilka konsekvenser det här kan få för Folktandvården. Folktandvården Skåne AB har tidigare inte haft något avkastningskrav från ägaren. När Folktandvården drevs som förvaltning fanns ett avkastningskrav på 15 MSEK årligen. När Folktandvården bolagiserades 2014 bedömdes möjligheterna som små, av PwC, att kunna ge ägaren en avkastning före verksamhetsåret 2018. Detta bland annat på grund av icke kvittningsbar moms om 22 MSEK årligen, goodwill avskrivningar årligen på 12.3 MSEK, samt kostnader för styrelse, revision, försäkringar och arbetsgivareförenings avgifter på ytterligare knappt 2 MSEK. Detta tillsammans blir en summa på drygt 36 MSEK. Till detta lägger nu ägaren ett avkastningskrav på 45 MSEK.

Det innebär att Folktandvården Skåne AB har en ökad kostnad på sin verksamhet om minst 81 MSEK 2016 att jämföra med den tidigare förvaltningens kostnad på 15 MSEK, det får stora konsekvenser för Folktandvården i Skåne, säger Torbjörn Ekelund (L) ledamot i Folktandvården Skåne AB styrelse.

Nu avvaktar vi protokollet från styrelsemötet i Region Skåne Holding AB från den 15 december, för att förstå i vilken form avkastningskravet beskrivs. Därefter måste vi ta fram en åtgärdsplan och analysera vilka konsekvenser det här får för Folktandvården, säger Torbjörn Ekelund (L) ledamot i Folktandvården Skåne AB styrelse.

- Bolagiseringen av Folktandvården i Skåne har hittills varit en succé. Bolaget har lämnat ett positivt resultat betydligt tidigare än expertisen förväntat sig. Men om ägaren är svårtillgänglig, inaktiv och oberäknelig så blir det svårare för bolagets styrelse att utföra sitt uppdrag, säger Torbjörn Ekelund (L), ledamot i Folktandvården Skåne AB styrelse.

Skrivelsen bifogas i sin helhet

För mer information:

Torbjörn Ekelund (L)

Kommunalråd Svalövs kommun

Ledamot Regionfullmäktige

Ledamot Folktandvården Skåne AB Styrelse

070-689 56 31

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy