Skip to main content

Ökat stöd till boenden för ensamkommande flyktingar

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 09:00 CET

Med den kraftiga tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn tar de skånska kommunerna ett stort ansvar för att möjliggöra ett gott mottagande. Det medför samtidigt att personalen på de olika flyktingboendena får utstå en stor arbetsbelastning, här måste Region Skåne hjälpa till och stötta och samarbeta med exempelvis barn och ungdomspsykiatrin. Liberalerna föreslår därför i en motion att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka hjälpen till flyktingboendena med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin.

– En av de största utmaningarna är att hjälpa alla de ensamkommande flyktingbarn som behöver hjälp att hantera sina trauman. För att hjälpa dessa barn så bra som det är möjligt föreslår Liberalerna att Region Skåne så snabbt som möjligt ser till att stötta och öka det psykiatriska stödet till flyktingboendena, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Med rätt psykiatrisk kompetens från barn och ungdomspsykiatrin, kan Region Skåne hjälpa den hårt pressade personalen. Region Skånes hjälp kan se olika ut. Det kan exempelvis handla om att bygga upp och inrätta mobila team som kan åka ut till de skånska kommunerna och hjälpa barnen på de olika flyktingboendena, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Motionen bifogas i sin helhet

Fakta:

  • Liberalerna föreslår att en del av det extra statsbidraget på 182 miljoner kronor används till att stärka upp barn och ungdomspsykiatrin. För att på så sätt möjliggöra för att Region Skåne kan bistå kommunerna med psykiatrisk hjälp för ensamkommande flyktingbarn.

För mer information:

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden 0768-87 03 07

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy