Skip to main content

Parlamentarisk styrgrupp för framtidens vårdcentraler

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 08:00 CEST

Nyligen presenterades en översyn av hälsovalet och hur det har påverkat vårdcentralerna av Anders Anell som fastslår en rad viktiga lärdomar av hälsovalet bland annat att antalet vårdcentraler och resurser har ökat markant från när hälsovalet infördes men också det faktum att det finns en stor läkarbrist runt om på de skånska vårdcentralerna som behöver lösas. För att förbättra hälsovalet så har Liberalerna fått igenom att en parlamentarisk styrgrupp inrättas under hälso- och sjukvårdsnämnden som får i uppdrag att se över och genomföra förslag på både kort och lång sikt för att skåningarna ska få Sveriges bästa vårdcentraler.

– Vårdcentralerna i Skåne har i mångt och mycket varit en framgångshistoria med kraftigt ökade resurser och fler vårdcentraler som tyvärr har avstannat helt sedan 2014, nu är det återigen dags att sätta vårdcentralerna i första rummet, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

­­– Den enskilt största utmaningen är den stora läkarbrist som medför att särskilt utsatta grupper får träffa olika läkare varje gång, bland annat fastslår läkarförbundet att det saknas över 200 läkare på de skånska vårdcentralerna. Ska vi kunna ge en effektiv och värdig vård så måste detta lösas omedelbart, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Den parlamentariska gruppen måste även blicka framåt och hitta gemensamma visioner för hur de skånska vårdcentralerna ska se ut i framtiden med ny teknik och nya arbetssätt kan vi skapa framgångsrika vårdcentraler, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.


Rapporten översyn av Hälsovalet bifogas i sin helhet.

Fakta:

  • Den skånska primärvårdens finansiella resurser har ökat i snabbare takt än i många andra landsting efter år 2005/2006. Under senare år har nettokostnaden för primärvård per invånare varit högre i Region Skåne än för andra landsting i genomsnitt. Basersättningen per invånare till vårdcentraler har ökat med 32 procent från år 2009

till 2016.

  • Antalet vårdcentraler ökade med ungefär 17 procent de tre första åren med vårdval och har därefter varit i huvudsak stabilt kring 150 vårdcentraler. Allt fler invånare är listade på privata vårdcentraler; från 17 procent år 2009 till 39 procent år 2015.
  • Resultat från enkäter år 2015 visar att allmänläkare och ST-läkare i Region Skåne i jämförelse med andra landsting i betydligt lägre grad anser att deras patienter kan få en tid samma eller nästa dag. Det är också en lägre andel läkare som skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig jämfört med läkares motsvarande rekommendationer i många andra landsting.

För mer information:

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden – 076 887 03 07

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.