​ Stöd för Liberalernas förslag om Skolakut på gymnasiet

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 13:57 CEST

Liberalernas förslag om att inrätta en skolakut också för gymnasieskolan får medhåll av utbildningsförvaltningen i Stockholm, som vill utreda vidare hur en sådan skulle kunna organiseras. Det framgår att ett ärende till utbildningsnämndens nästa sammanträde.

​ Socialdemokraternas ”billiga bostäder” blir ett misslyckande

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 11:30 CEST

Den rödgrönrosa majoritetens satsning på Stockholmshus, billiga kommunala bostäder, ger en hyra som många människor inte har råd med. Maxnormhyran blir 1.550 kronor per kvadratmeter och år, vilket ger en hyra på 9 945 kronor i månaden för en vanlig trea. Lotta Edholm kommenterar.

För frihet, mot populism och extremism - det här går (L) till val på

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 06:22 CEST

Med tydliga prioriteringar för en starkare kunskapsskola, bättre integration och återupprättad trygghet söker Lotta Edholm och Liberalerna stockholmarnas förtroende att få styra Stockholm. Idag presenterar Liberalerna i Stockholms stadshus sitt valmanifest.

Starbrink/Edholm (L): En strategi mot psykisk ohälsa bland Stockholms barn och unga

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2018 07:11 CEST

Alltför många barn och unga drabbas av psykisk ohälsa. Psykiatrin och elevhälsan måste stärkas och det ska bli enklare att snabbt träffa en psykolog. I BUP ska alla barn ha rätt till en fast vårdkontakt och individuell vårdplan. Liberalerna i Stockholms stad och landstinget presenterar ett gemensamt förslag till strategi mot psykisk ohälsa bland barn och unga.

- Alla barn borde få vara fria från psykisk ohälsa. Vi måste bli bättre på att samarbeta och snabbt hitta de barn, elever och ungdomar som behöver hjälp. Vi ska fortsätta utbyggnaden av psykisk hälsovård med psykologer på vårdcentralerna för att ge snabb och effektiv hjälp. Och alla som behöver vård av BUP ska ha rätt till en fast vårdkontakt och en individuell vårdplan – det handlar om barnets rätt till en god vård men också om att använda resurserna effektivt till behandlingar som hjälper, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare för Liberalerna i landstinget.

- Att skolan är trygg och att det är lugn och ro i klassrummen är viktigt för att förebygga stress och ohälsa. Men elevhälsan i skolan måste också förstärkas för alla barn ska få hjälp med psykisk ohälsa. Idag är tillgången till skolpsykologer och skolkuratorer ojämlik och det duger inte. Det går vi till val på att förändra, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad.

Fakta: Strategi mot psykisk ohälsa bland barn och unga

Liberalerna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting vill med fyra åtgärder förbättra vården för barn och ungas psykiska hälsa:

 1. Bygg ut den psykiska hälsovården för barn

Den första linjens psykiatri har byggts ut i Stockholm. På ett 40-tal mottagningar i länet finns därmed nu ett specialiserat uppdrag inom barn- och ungdomspsykiatri. Liberalerna vill att denna kompetens ska utökas så att alla enkelt kan vända sig till teamet hos sin fasta husläkare eller barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid risk för psykisk ohälsa. Detta skulle möjliggöra för fler att få hjälp tidigare. Behandling av psykisk ohälsa ska vara en självklar del av den övriga hälsovården.

 1. Fast vårdkontakt och individuell vårdplan

Vi vill se över hur resurserna styrs till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Barnet som patient och föräldrar som vårdnadshavare ska känna en kontinuitet under hela behandlingen. Därför ska alla ska kunna få en fast vårdkontakt hos BUP.

 1. Stärk skolhälsovården med team för psykisk ohälsa

Trygghet och studiero har visat sig vara viktigt för att förebygga psykisk ohälsa hos skolelever. Men elevhälsan i skolan måste också uppvärderas för att möte den ökade psykiska ohälsan. Tillgången till kuratorer och psykologer varierar kraftigt mellan olika skolor idag. Det duger inte. Alla skolor ska ha både kurator och psykolog tilllgänglig i sitt elevhälsoteam för att kunna arbeta förebyggande och sätta in hjälp snabbt.

 1. Förtydliga vad som är skolornas och landstingets ansvar

Barn och unga måste kunna fångas upp i tid, innan deras ohälsa växer. Men den specialiserade psykiatriska vården ska också kunna fokusera på rätt patienter. Gott samarbete mellan BUP, primärvård och elevhälsa är viktigt, så att varje elev får rätt hjälp. Vi Liberaler i Stockholms läns landsting och i Stockholms stad vill initiera ett fördjupat samarbete som ger fler barn och ungdomar tillgång till rätt insatser i rätt tid.

Den växande psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. De barn och unga som behöver stöd, hjälp och vård ska enkelt kunna hitta till och få det stöd de behöver. Barn och deras föräldrar ska vara trygga i att hjälpen finns att få. Den tryggheten är en stor frihet.

För mer information och presskontakt:

För Anna Starbrink, Rasmus Jonlund presschef: 070-737 41 83

För Lotta Edholm, Malin Hasselblad Wennström kommunikationschef: 076-122 93 53

Liberalerna i Stockholms stad och landstinget presenterar ett gemensamt förslag till strategi mot psykisk ohälsa bland barn och unga.

Läs vidare »

​ Vallöfte från L: 1400 lärarassistenter till Stockholms skolor

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 12:17 CEST

Liberalerna presenterar idag ett vallöfte om drygt 1400 lärarassistenter i Stockholms stad. Det innebär att en genomsnittlig skola i Stockholm ges möjlighet att anställa minst 5 lärarassistenter, och stora skolor med ca 900 elever uppemot 12 lärarassistenter per skola. Satsningen frigör mer av lärarnas tid för undervisning och kunskap i skolan.

Edholm/Forssell (L): Rusta Stockholm mot klimatförändringar

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 08:03 CEST

​Efter sommarens torka och skyfall presenterar Liberalerna i Stockholms stad ett antal förslag för att rusta Stockholms stadsmiljö mot klimatförändringar och extrema väder.

Edholm (L): Freda bygget av polishuset i Rinkeby

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 10:17 CEST

Lotta Edholm (L) kommenterar nattens attack mot det pågående bygget av det nya polishuset i Rinkeby.

(L): Skärp säkerheten vid vallokalerna inför valet

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2018 09:01 CEST

​Det finns idag ingen särskild myndighet som har i uppdrag att rapportera om de incidenter som inträffar i vallokalerna. Vi har därmed ingen överblick över valets förrättande i Sverige, själva grundbulten i vår demokrati. Detta skriver Liberalernas Lotta Edholm, Fredrik Malm och Morgan Olofsson ​på DN debatt idag

Edholm (L): Alarmerande ökning av sexualbrott mot unga tjejer i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 13:11 CEST

Sju procent av flickorna i årskurs 2 på Stockholms gymnasieskolor uppger att de blivit utsatta för sexualbrott. Detta enligt Stockholmsenkäten 2018, Stockholms stads återkommande enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolan och gymnasiet. Det är tre gånger så många som i tidigare mätningar.

Edholm (L): Handlarna på Rinkebystråket ska kunna bedriva sin verksamhet

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 06:45 CEST

I måndags höll Rinkebys handlare återigen stängt i protest mot de höga hyrorna och otryggheten. Liberalerna kräver att Familjebostäder sätter sig ner tillsammans med handlarna och arbetar fram en långsiktig lösning. Det ansvariga borgarrådet Ann-Margarethe Livh (V) vägrar att uttala sig i frågan. Liberalerna föreslår trygghetsjourer och en trygghetsmiljard för att öka tryggheten.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • macuszrslinphjehn.rtvmqohavocjpfchcvgksspdelikblrhlttqad@stockholmvfgt.sowe
 • 076-12 29 486

Om Liberalerna i Stockholms stadshus

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Lotta Edholm är liberalt oppositionsborgarråd samt gruppledare.
Kommunikationschef för Liberalerna i Stadshuset är Malin Hasselblad Wennström.

Adress

 • Liberalerna i Stockholms stadshus
 • Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
 • 10535 Stockholm
 • Vår hemsida