Dags för skolakut även för gymnasiet

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 10:23 CET

Elever som stör undervisningen, begår allvarliga brott i skolan och utgör en fara för andra, ska inte vistas i skolan. Den grönblåa majoriteten har därför uppdragit till utbildningsförvaltningen att utreda införandet av en skolakut för gymnasieelever som blivit avstängda från sin undervisning.

Med nya riktlinjer ska lärare och rektorer få stöd att stoppa hot och våld

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2019 06:00 CET

Den grönblåa majoriteten agerar mot den växande otryggheten i Stockholms skolor och tar fram riktlinjer för trygghet och studiero. Syftet är att stödja skolornas arbete och säkerställa att trygghet och studiero prioriteras i alla stadens skolor.

Det är inte socialsekreterarna som ska bekämpa terrorism

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 08:19 CET

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) markerar i en ​debattartikel i Aftonbladet idag - hemvändande terrorister är i första hand polisens och säkerhetspolisens ansvar och i mer begränsad omfattning socialtjänstens.

Handlingsplan mot hedersförtryck ska tas fram

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 06:00 CET

Stockholms stad ska ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck som ska gälla alla stadens skolor. Planen ska bland annat inkludera skyldigheten att anmäla när ett barn riskerar att fara illa och innehålla riktlinjer för de situationer som kan uppstå när någon är utsatt eller misstänks vara utsatt för hedersförtryck och hur skolans personal ska agera.

Fler boendemöjligheter skapas för ensamkommande ungdomar

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 16:03 CET

Ny gemenskap har genom socialnämnden fått 3 miljoner kronor i projektpengar för att arbeta med gruppen ensamkommande med uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Lotta Edholm kommenterar Jan Björklunds besked

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 16:33 CET

Lotta Edholm, ordförande för Liberalerna i Stockholms stad, kommenterar beskedet från Jan Björklund om hans framtid som partiledare.

Stockholm stad blir huvudpartner till Berättarministeriet

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 17:37 CET

Berättarministeriet är en verksamhet som väcker barn läs- och skrivlust. På utbildningsnämnden ikväll klubbades beslutet att Stockholms stad blir huvudpartner.

Socialtjänsten behöver skarpare verktyg för att hindra dödandet

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 06:00 CET

För att skydda barn och unga från ett liv i kriminalitet behöver samhället agera med fler åtgärder i ett tidigare skede. Det behövs en rad lagskärpningar. Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) presenterar tre skarpa förslag på åtgärder till riksdag och regering.

Jan Jönsson: Vi måste göra mer för barn som utsatts för brott

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2019 10:30 CET

Barn som utsatts för brott måste komma hem till en trygg miljö. Socialnämnden har uppmärksammat en risk att barn som skickas hem utsätts för brott igen och tar därför beslut om att ta fram en modell för en mer aktiv uppföljning.

Satsning på äldre i utsatthet

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 11:09 CET

Socialnämnden i Stockholm stad ger Sociala Missionen 950 000 kronor under 2019 för ett projekt som ska samordna olika insatser för äldre personer som lever i en utsatt livssituation, en grupp vars situation uppmärksammats allt mer på senare tid. Genom denna satsning kan äldre i hemlöshet, fattigdom, sjukdom eller missbruk fångas upp och få bättre hjälp och stöd.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • lizknnom.fwdritmmapln@lxstiaocelkhpnolvdm.kcseco
 • 076-122 98 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • caozrlcy.llbagkuercoqveuiswkt@sdsteboczvkhkeolmim.nyseje
 • 076-122 98 70

Om Liberalerna i Stockholms stadshus

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Lotta Edholm (L) är skolborgarråd i Stockholms stad samt gruppledare för Liberalerna i Stockholms stadshus. Jan Jönsson (L) är socialborgarråd i Stockholms stad.
Kommunikationschef för Liberalerna i Stadshuset är Carl Lagerqvist.

Adress

 • Liberalerna i Stockholms stadshus
 • Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
 • 10535 Stockholm
 • Vår hemsida