Ue9mqycst9wt3ombjbky

Edholm (L): Säg nej till vinstförbudet

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 14:44 CET

Lotta Edholm (L) kommenterar beskedet från regeringen idag om att lägga fram en proposition om vinstbegränsning, i praktiken vinststopp, i skola och omsorg:

Duvihbnzbjflrg03vi5m

Rädda inventeringen av djur- och växtliv i skärgården

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 11:12 CET

​Skärgårdsstiftelsen har inventerat och dokumenterat växt- och djurlivet i Stockholms skärgård i 33 år. Men nu är framtiden för den årliga rapporten Levande skärgårdsnatur hotad, på grund av att Skärgårdsstiftelsen inte längre kan stå för hela finansieringen, rapporterar SVT. Liberalerna vill att Stockholms stad om möjligt tar över delar av finansieringen så att arbetet kan fortsätta:

Itirozk2s5mypgmrcuoj

Jonlund (L) m.fl: Inrätta nytt demokratimuseum i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 11:14 CET

​Ett nytt nationellt demokratimuseum i Stockholm borde öppna till demokratins 100-årsjubileum 2021. Liberalerna i Stockholm föreslår i en motion som läggs idag att staden ska ordna lokaler för Demokratimuseum.

Ue9mqycst9wt3ombjbky

Edholm (L): Stadens samarbete med ADIA bör granskas

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:50 CET

Sedan starten av arbetet med de nya detaljplanerna för kvarteret Sperlingens Backe (Stureplan) har Liberalerna varit oroliga över huruvida samarbetet mellan fastighetsägaren ADIA, som helägs av emiratet Abu Dhabi, och Stockholms stad gått korrekt till. Idag överlämnar Liberalerna en skrivelse till stadens revisorer om att granska förfarandet för att säkerställa att staden agerat rätt.

Ue9mqycst9wt3ombjbky

Edholm (L) kommenterar BRÅ-rapport om utsatta områden

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 12:44 CET

​En ​rapport från BRÅ som släpps idag visar på en utbredd otrygghet bland boende i Sveriges utsatta områden. Bland annat visar rapporten att kvinnor är betydligt otryggare än män i mansdominerade offentliga miljöer i dessa områden. En aspekt som utmärker de undersökta områdena är kvinnors frånvaro i det offentliga rummet. Lotta Edholm kommenterar:

F3uh8ejnkuzw6m9zfds2

Edholm (L): Byt ut Socialdemokraterna för en bättre förskola

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 06:30 CET

Ny statistik från Stockholms stad visar att personaltätheten i förskolan har minskat och att gruppstorlekarna i förskolan har ökat på många håll i Stockholm sedan valet. I hälften, sju av 14 stadsdelar i Stockholm har barngrupperna i förskolan ökat sedan valet. I 9 av 14 stadsdelar har personaltätheten försämrats under samma tid. Lotta Edholm (L) kommenterar:

Ue9mqycst9wt3ombjbky

Edholm (L): Ansvarslöst att blint stödja OS-ansökan, Wanngård

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:00 CET

​Socialdemokraterna i Stockholm vill fortfarande att Stockholms stad ska ansöka om vinter-OS i Stockholm 2026. Det sista formella datumet för en ansökan är 31 mars, men enligt SOK är det möjligt att ansöka även senare, enligt en artikel i VG. Lotta Edholm (L) kommenterar Socialdemokraternas inställning.

Przlzo7y0i2fppk9dwji

L: Majoriteten nobbar KFUM trots att det saknas reell konflikt med andra byggplaner

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 17:16 CET

KFUM har länge visat intresse för att bygga och en driva en fullstor idrottshall i Hagastaden. Idag beslutade exploateringsnämnden hur stadens mark på den aktuella platsen ska användas - KFUM kommer inte att få bygga någon hall.

Fqdh8gqd6wrp3gtmzaau

Dundar (L): Nytt hopp för Bromstens IP

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 17:15 CET

​På exploateringsnämndens sammanträde idag har majoriteten beslutat att återremittera markanvisningen för den planerade skolan i Bromsten för att kunna hitta en plats som inte ianspråktar Bromstens idrottsplats. Med detta ansluter sig majoriteten till den linje som Liberalerna länge drivit. Abit Dundar (L), gruppledare i exploateringsnämnden, välkomnar dagens besked:

Media no image

S sviker Brommaborna när planer för Brommaplan slopas

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 15:06 CET

Arbetet med den nya lösningen för bussarna på Brommaplan, och planer för mer än 800 nya bostäder, har nu kasserats av majoriteten eftersom finansiering saknades. Det rapporterar Stockholmdirekt.

Bromma står inför en historisk utveckling med där tusentals bostäder och arbetsplatser planeras. I detta är Brommaplan ett nav, men området fungerar vare sig som trafiklösning, eller vad gäller övrig gestaltning. Därför är dagens besked en kalldusch, menar Liberalerna.

- Det här nederlaget riskerar att leda till en dominoeffekt som gör hela stadsdelen felplanerad. Staden måste hitta en ny lösning som fungerar och som är finansiellt hållbar. Socialdemokraternas politik, där man vägrar att ta in pengar via försäljningar och där alla byggprojekt fördyras, är skadlig för Stockholm, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

- Dagens besked är mycket illa för alla Bromma- och Västerortsbor. Det riskerar att leda till att Brommaplan inte får någon fungerande trafiklösning på uppemot ett decennium, i ett läge där stadsdelen växer. Det är illa skött av Socialdemokraterna och nu måste vi snarast få ett omtag, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Arbetet med den nya lösningen för bussarna på Brommaplan, och planer för mer än 800 nya bostäder, har nu kasserats av majoriteten eftersom finansiering saknades. Det rapporterar ​Stockholmdirekt. Liberalerna kommenterar:

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • mafzyrlikeswn.obyetsnrhasselmvblad@stockhokblrfflm.sgrpue
  • 076-12 29 486

Om Liberalerna i Stockholms stadshus

Liberalerna i Stockholms stadshus

Pressjournummer: 076-122 94 86 (ej sms)
Lotta Edholm är liberalt oppositionsborgarråd samt gruppledare.
Kommunikationschef för Liberalerna i Stadshuset är Malin Hasselblad Wennström.

Adress

  • Liberalerna i Stockholms stadshus
  • Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1
  • 10535 Stockholm
  • Vår hemsida