Skip to main content

Grönblå skjuter till 20 miljoner till Stockholms Stadsmissions boende för unga

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 08:57 CET

Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

Den grönblå koalitionen i Stockholms stad avsätter 20 miljoner som lokal finansiering för Stockholms Stadsmissions boenden för ensamkommande enligt gymnasielagen, att använda i den händelse budgetpropositionen på nationell nivå inför nästa år inte förlänger det statsbidrag som hittills täckt Stockholms Stadsmissions boenden. Därmed avvärjs det akuta nedläggningshotet för boendena.

-  Det här handlar om väldigt utsatta unga, som behöver och sannolikt kommer att behöva samhällets hjälp med boende och stöd under ett par år. Situationen kompliceras än mer av att gymnasielagen under lång tid inte har kunnat tillämpas, och att det fortsatt saknas besked om hur kommunerna ska hantera frågor som boende och socialt stöd för dessa unga. Som socialborgarråd vill jag se till att staden tar sitt ansvar, och ger dessa människor en grundläggande trygghet i att inte behöva bo på gatan i väntan på beslut om studier eller om att man ska lämna landet, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

-  Vi fortsätter att driva på för att statsbidraget ska förlängas, liksom för att samverkan mellan kommunerna i Stockholmsregionen måste öka. De unga som befinner sig i Sverige enligt gymnasielagen är en grupp som har hamnat i byråkratiskt limbo. Det måste finnas förutsättningar för dessa unga vuxna att ha någonstans att bo medan de är i Sverige, annars kommer vi att stå inför ett mycket stort utanförskap, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

Fakta:

  • Den grönblå koalitionen i Stockholms stadshus har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor för Stockholms Stadsmissions boenden. Det formella beslutet tas redan i samband med kommunstyrelsens tertialrapport 2, för att minimera risken för glapp i verksamheten.
  • Staden har därmed beredskap att finansiera och förlänga avtalet med Stockholms Stadsmission om att driva boenden för de ensamkommande som ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen för 2019, om statsbidraget skulle upphöra i en övergångsbudget eller en ny budgetproposition.
  • Stockholms Stadsmission driver dels familjehem (ca 90 boende) och dels boende (ca 240 boende). I familjehemmen får familjer ekonomisk kompensation från Stockholms stadsmission för att ta emot en ungdom hos sig. I dagsläget omfattar Stockholms Stadsmissions boenden huvudsakligen de unga som ansökt om, och fortfarande väntar på, uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Ungdomar som fått lagakraftvunnet avslag kan inte bo på Stadsmissionens boende.
  • Efter att avtalet med Stockholms Stadsmission förlängts kommer boendeplatserna huvudsakligen att användas för de unga som blivit beviljade uppehållstillstånd enligt gymnasielagen samt eventuella unga som ännu efter årsskiftet inte har fått beslut om tillstånd.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86