Skip to main content

Pressmeddelande från Libris förlag: 2011 års C S Lewis-pris till Stefan Gustavsson

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 16:06 CET

Pressmeddelande från Libris förlag

november 2011

2011 års C S Lewis-pris till Stefan Gustavsson

”Genomtänkta och välformulerade argument för kristen tro”

C S Lewis-priset år 2011, det sjunde i ordningen, tilldelas Stefan Gustavsson. Det delas ut av Libris förlag och C S Lewis Company Ltd. Prisutdelningen äger i år rum i samband med ”En dag med Aslan”, en seminariedag i Örebro den 3 december.

Juryns motivering: ”2011 års C S Lewis-pris går till Stefan Gustavsson som i många år har varit en av Sveriges ledande apologeter och en stor inspiration för många andra. Som ledare inom Credo, som förkunnare och lärare och inte minst som författare och debattör har han verkat i C S Lewis anda och med glädje och ödmjukhet förmedlat genomtänkta och välformulerade argument för kristen tro till lyssnare och läsare i alla åldrar.”

Stefan Gustavsson presenterar sig själv såhär på sin hemsida, www.stefangustavsson.se:

”Jag är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, direktor för CredoAkademin och högskolelektor vid mediehögskolan i Kristiansand, Norge. Tidigare har jag arbetat som lärare vid livsåskådningsinstitutet L’Abri och som generalsekreterare för skol- och studentrörelsen Credo. Till utbildning är jag teolog från Lunds universitet. I mitt arbete har jag kontinuerligt verkat som föreläsare, författare och debattör. Jag har bland annat skrivit böckerna Kristen på goda grunder – om sanning i en tid av tvivel (Cordia), Gör som Gud – bli människa (Cordia) och Om Jesus och Jonas (SEA). C S Lewis, Francis Schaeffer, John Stott, William Lane Craig och Timothy Keller tillhör tänkare som påverkat mig mycket. Jag sitter i styrelsen för tankesmedjan Claphaminstitutet. Till mina internationella uppdrag hör styrelsen för IFES – International Fellowship of Evangelical Students och ledningsgruppen för ELF – European Leadership Forum. Sedan 1992 är jag med i Betlehemskyrkan (EFS) i centrala Stockholm. För övrigt är jag Woody Allen-fan, filosofi-freak, skåning med skidåkning som enda sportintresse och hängiven globetrotter. Framför allt är jag lärjunge till Jesus från Nasaret.”

C S Lewis-priset instiftades år 2002 för att uppmärksamma och belöna ett svenskt författarskap eller en bok i Clive Staples Lewis anda. Den förste pristagaren blev Tomas Sjödin, och sedan har Anders Piltz,Ylva Eggehorn, Magnus Malm, Owe Wikström och Peter Halldorf fått ta emot priset.

Stefan Gustavsson kommenterar:

– De flesta författarskap överlever inte sin egen tid. Med C S Lewis är det annorlunda. Hans böcker och hans tänkande har unika och bestående kvalitéer. Med omisskännlig klarhet, humor och fantasi förmedlar han den kristna tron i dess essens, det han själv kallar ”mere Christianity”. För mig personligen har Lewis haft stor betydelse och jag återvänder ständigt till hans verk. Att få ett pris i hans namn är både hedrande och förpliktigande.

Priset, som består av ett diplom samt 10 000 kronor, delas ut på Örebro Missionsskola under ”En dag med Aslan”, en seminariedag med utgångspunkt i C S Lewis författarskap den 3 december. Stefan Gustafssons prisföredrag blir en av programpunkterna under dagen. För mer information om programmet, se http://www.libris.se/en-dag-med-aslan

Utdelare av priset är Libris förlag och C S Lewis Company Ltd, England.

C S Lewis (1898–1963) var professor i litteraturhistoria i Cambridge, men bodde och arbetade under större delen av sitt liv i Oxford. Bland de av hans böcker som översatts till svenska finns Narnia-serien, Från helvetets brevskola, Kan man vara kristen?, Kristens omvägar, Kärlekens fyra ansikten och den så kallade science fiction-trilogin: Utflykt från tyst planet, Perelandra samt Vredens tid.

Libris förlag (www.librisforlag.se) ger främst ut böcker med anknytning till kristen tro, men har även utgivning av mer allmän karaktär. Förlagets breda utgivning under mottot Livsmod, livsmening, livskunskap omfattar bland annat populär- och fackteologi, andaktsböcker och bibelhandböcker, skönlitteratur, biografier, livsberättelser, populärpsykologi liksom böcker för barn och unga.

C S Lewis Company Ltd i England förvaltar rättigheterna till författaren C S Lewis texter.

 

För mer information, kontakta förläggare Peter Eriksson, 019-20 84 12, peter.eriksson@libris.se 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy