Skip to main content

Avtal om stöd till ungdomar

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2015 10:14 CET

Lidingö stad har tecknat ett avtal med Maria Ungdom om behandlingsinsatser för ungdomar med missbruksproblematik. Avtalet innebär att staden stärker sin beredskap att hantera ungdomar på väg in i ett drogberoende.

Allt fler ungdomar på Lidingö har kommit längre i sitt missbruk under de senaste åren än tidigare. Det är slutsatserna efter de omfattande polisinsatser som gjordes under 2013-2014. Nu har Lidingö stad tecknat ett avtal med Maria ungdom i Stockholms stad för behandlingsinsatser.

- Maria Ungdom är ledande i landet på att hantera den väldigt komplexa problematik som ungdomar på väg in i ett missbruk uppvisar. Det är den enda enhet som kan erbjuda ett flertal behandlingsinsatser, säger Caroline Nylund, enhetschef på omsorgs- och socialförvaltningen.

Målgruppen är ungdomar mellan 12 och 20 år. På Maria ungdom arbetar man med systematiskt behandlingsarbete som ofta involverar hela familjen. Avtalet gäller under ett år och ska sedan utvärderas.

- Vi ser det här som en kvalitetshöjning för Lidingöborna då vi inte har möjlighet att själva ha den här expertisen internt. Vi ser en möjlighet att stärka preventionsarbetet och erbjuda snabbare insatser i ett tidigare skede, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.


För mer information
Caroline Nylund, enhetschef
E-post: caroline.nylund@lidingo.se
Tel: 08-731 34 56

Birgitta Sköld, ordförande omsorgs- och socialnämnden
E-post: birgitta.skold@lidingo.se
Tel: 08-731 46 36

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube