Skip to main content

Billigare att bygga en ny bro

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 14:49 CEST

Igår måndag den 1 oktober hade tekniska förvaltningen en dragning för kommunstyrelsen där man berättade om nuläget angående gamla Lidingöbron. Två alternativ att antingen bygga en ny bro eller bevara den gamla presenterades.

De alternativ som kommunstyrelsen har att ta ställning till är om bron ska bevaras eller rivas. Om den ska bevaras skulle det kosta 300 miljoner kronor. Det skulle kräva omfattande renoveringar som skulle hålla i cirka 25 år. Vilka renoveringar som skulle behöva göras därefter är i dagsläget svårt att förutse. Att bygga en ny bro skulle kosta cirka 500 miljoner kronor. Kostnaden beror på var bron byggs, i nytt eller befintligt läge, samt vilken konstruktion den får.

Enligt tekniska förvaltningen överväger fördelarna med att bygga en ny bro. – Med en ny bro får vi bl.a. minskade drift- och underhållskostnader. Bron kan bli bredare och mer lättillgänglig för både cyklar, gående och spårtrafik, säger Pernilla Dufström chef för tekniska förvaltningen. Trots att Lidingöbron har underhållits kontinuerligt genom åren så ska man inte glömma bort att det är en bro som har varit i trafik länge, sedan 1925.

– Att underhålla en gammal bro är kostsamt och ju äldre den blir desto dyrare blir det, fortsätter Pernilla. I längden skulle det vara mer lönsamt och billigare att bygga en ny bro.

Oberoende om bron bevaras eller rivs krävs det vissa åtgärder för att garantera gamla Lidingöbrons funktion.  Det som återstår är fortsatt underhåll och reparationer enligt underhållsplaner samt att inspektioner och utredningar görs för att säkerställa brons status. 

Det är angeläget att snart ta ställning till brons framtid.  Under juni 2013 – december 2014, när SL renoverar Lidingöbanan, kommer bron att stängas och innan dess måste vi veta om den ska rivas eller renoveras. Politiken har ännu inte tagit ställning till underlaget och ett beslut kommer att fattas i tekniska nämnden den 23 oktober och följs av ett beslut i kommunstyrelsen den 24 oktober. Därefter kommer kommunfullmäktige att fatta beslut den 26 - 27 november.  Vi kommer också att ha ett informationsmöte för allmänheten den 18 oktober.

Mer information inklusive beslutsunderlag finns på Lidingö stads webbplats.

 

För mer information:
Pernilla Dufström, chef för tekniska förvaltningen. Lidingö stad
E-post: pernilla.dufstrom@lidingo.se
Tel: 08-731 34 01. Mobil: 072-740 87 10 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube