Skip to main content

Enighet om boende för nyanlända

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 12:41 CET

Staden har under det senaste året arbetat intensivt med att ordna bostäder åt Lidingös nyanlända. Ett alternativ är bostadsmoduler och nu presenterar en enig politisk majoritet förslag till lösning.

- Det är tillfredsställande att vi har hittat boendelösningar i politisk enighet. Ett ordnat boende samt ett riktat integrationsarbete är det som skapar förutsättningar för att lära sig svenska, skaffa sig en utbildning och ett arbete. Det är viktigt att de nyanlända ska kunna bli självförsörjande så snabbt som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Lidingö stad har i likhet med andra kommuner, ett lagkrav att ordna bostäder åt nyanlända. För 2016 var det 171 personer som kom till Lidingö och för 2017 är det 242 personer. För att möta behovet av bostäder beslutade kommunstyrelsen i september att två bostadsmoduler, med plats för sammanlagt 50 personer, ska köpas in.

Nu har den politiska majoriteten enats om att de två bostadsmodulerna ska placeras längs Bosövägen, i höjd med Bosö båtklubb. En plats som möter ställda krav på tidsbegränsat bygglov, goda markförhållanden och närhet till kollektivtrafik. Om allt löper enligt plan kan bostadsmodulerna vara på plats i slutet av 2017. Lidingö stad kommer kontinuerligt att informera när det planeras eller byggs ett nytt boende.

Andra bostadsalternativ är delar av Högsätrahuset, bostadshotellet på Kottlavägen, villor staden äger och som hyrs ut med korttidskontrakt samt personalbostäder som blivit lediga. Staden ska också se över möjligheten att omvandla kontorslokaler till tillfälliga bostäder.För mer information
Anna Rheyneuclaudes Kihlman kommunstyrelsens ordförande
Tel: 08-30 50

Anna Hadenius
Stadsdirektör
Tel: 08-731 33 27

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube