Skip to main content

Fler hyresrätter byggs på Lidingö

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 09:24 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott väntas på onsdag den 14:e maj föreslå att fler hyresrätter byggs på Lidingö.

Stockholmsregionen växer och Lidingös befolkning ökar snabbare än förväntat. För att möta behovet av fler bostäder planerar Lidingö stad att bygga fler hyresrätter. Staden bjuder därför in till en markanvisningstävling för tre områden runt Rudboda torg på norra Lidingö.

Totalt rör det sig om mellan 120 och 140 nya hyreslägenheter i natur- och kollektivtrafiknära lägen. En stor del av lägenheterna kommer att vara små lägenheter med ett rum och kök.

- Det är med stor tillfredställelse som vi tar beslut om att bygga fler hyreslägenheter på Lidingö. Tanken med att låta bygga små lägenheter är att möta ett behov från framför allt unga människor som söker sin första lägenhet, säger Paul Lindquist (M), Torsten Engevik (FP) och Jessica Sjöstedt (KD) i ett gemensamt uttalande.

För mer information se bilagor.

För kontakt:
Paul Lindquist (M) kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad
Tel: 0730-79 30 50

Torsten Engevik (FP) kommunstyrelsens vice ordförande i Lidingö stad
Tel: 0730- 79 35 81

Jessica Sjöstedt (KD) kommunalråd i Lidingö stad
Tel: 072-725 33 79


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube