Skip to main content

Förslag till ny hastighetsplan på Lidingö

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 09:33 CET

För att öka trafiksäkerheten har Lidingö stad tagit fram ett förslag till ny hastighetsplan. Nu är det dags för Lidingöborna att säga sitt.

Ett nytt hastighetsgränssystem har införts i Sverige och Trafikverket tillsammans med kommunerna har sedan år 2008 påbörjat utmärkning av de nya hastighetsgränserna 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Lidingö stad har nu genom tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag till hastighetsplan för Lidingö.

På Lidingö kan en bostadsgata och en trafikled båda ha hastighetsgränsen 50 km/tim. Hastighetsplanens förslag till hastighetsändring ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister på bostadsgator och andra centrala delar av ön genom sänkningar till 30 eller 40 km/tim.

För genomfartsvägar föreslås framför allt 60 km/tim. Med det nya hastighetsgränssystemet bedömer Trafikverket att man kan spara mellan 40 till 50 liv per år, varav cirka hälften på det kommunala vägnätet.

Hastighetsplanen kommer, efter att Lidingöborna har sagt sitt, att revideras till en långsiktig plan för hastighetsgränserna på Lidingö. Därefter tas beslut i tekniska nämnden och omskyltning påbörjas. Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till och med den 14 december 2011.

– Det är viktigt att påpeka att det här ännu är ett förslag till hastighetsplan. Nu vill vi ha Lidingöbornas synpunkter, säger Caroline Jansson, trafikutvecklare i Lidingö stad.

För mer information:

Caroline Jansson, trafikutvecklare på tekniska förvaltningen
Tel: 08-731 35 23
E-post: caroline.jansson@lidingo.se